Main Menu
User Menu

Stan velitelství 2. divise [1938-1938]

Support the Headquarters of the 2nd Division

     
Název:
Name:
Stan velitelství 2. divise
Originální název:
Original Name:
Stan velitelství 2. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 114 - Mobilisovaný útvar 114-B-2
Datum zániku:
Disbanded:
15.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-15.10.1938 Velitelství 2. divise
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-06.10.1938 Doubravka, Dělnický dům /
06.10.1938-13.10.1938 Zdice, ? /
13.10.1938-15.10.1938 Plzeň, Budova divisního velitelství /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-15.10.1938
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-15.10.1938 Oddíl polních četníků 2. divise
27.09.1938-15.10.1938 Štábní automobilní kolona 2
27.09.1938-15.10.1938 Štábní jezdecká četa 2
27.09.1938-15.10.1938 Štábní rota 2

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
krycí jméno MÁCHA 17 (27.09.1938-15.10.1938)
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, velitelství "Mácha"
URL : https://www.valka.cz/Stan-velitelstvi-2-divise-1938-1938-t212269#597261Verze : 3
MOD