Main Menu
User Menu

Štábní rota 2 [1938-1938]

2nd Staff Company

     
Název:
Name:
Štábní rota 2
Originální název:
Original Name:
Štábní rota 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 218 - Mobilisovaný útvar 218-B-
Datum zániku:
Disbanded:
15.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-15.10.1938 Stan velitelství 2. divise
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-06.10.1938 Doubravka, Dělnický dům /
06.10.1938-13.10.1938 Zdice, ? /
13.10.1938-15.10.1938 Plzeň, Budova divisního velitelství /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-15.10.1938 ?
Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno ČERVENKA (27.09.1938-08.10.1938)
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, velitelství "Mácha"
URL : https://www.valka.cz/Stabni-rota-2-1938-1938-t212265#597257Verze : 5
MOD