Main Menu
User Menu

Velitelství armádní týlové oblasti 581 [1939-1939]

581st Army Rear Area Command

Veliteľstvo armádnej tylovej oblasti 581

Kommandant des rückwärtigen Armeegebiets 581 / Korück 581

     
Název:
Name:
Velitelství armádní týlové oblasti 581
Originální název:
Original Name:
Kommandant des rückwärtigen Armeegebiets 581
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.09.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.10.1939
Nástupce:
Successor:
Hlavní polní velitelství 581
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.09.1939-08.10.1939 Hlavní velitelství Východ
Dislokace:
Deployed:
10.09.1939-15.09.1939 Berlin, ? /
18.09.1939-DD.MM.RRRR Włocławek, ? /

Velitel:
Commander:
10.09.1939-08.10.1939 Böhm-Tettelbach, Alfred (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Georg Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-armadni-tylove-oblasti-581-1939-1939-t211325#595497Verze : 1
MOD