Main Menu
User Menu

Úřad letecké služby I. armády [1938-1938]

Air Service Office of the 1st Army

     
Název:
Name:
Úřad letecké služby I. armády
Originální název:
Original Name:
Úřad letecké služby I. armády
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 102 - Mobilisovaný útvar 102-B-1
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství letectva I. armády
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-19.10.1938 Kutná Hora, Kasárny Jana Roháče z Dubé /
19.10.1938-22.10.1938 Praha, Budova zemského velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
27.09.1938-22.10.1938 Janoušek, Karel (brigádní generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-21.10.1938 Letecký park 71, velitelství
27.09.1938-21.10.1938 Polní letecké dílny 1
27.09.1938-21.10.1938 Polní letecké dílny 2
27.09.1938-21.10.1938 Polní letecké dílny 3
08.10.1938-21.10.1938 Polní letecké dílny 13
08.10.1938-21.10.1938 Polní letecké dílny 14
14.10.1938-21.10.1938 Letecký park 91, velitelství

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
krycí jméno HAVLÍČEK 10
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu roku 1938, velitelství "Havlíček"
URL : https://www.valka.cz/Urad-letecke-sluzby-I-armady-1938-1938-t210995#595027Verze : 1
MOD