Main Menu
User Menu

Úřad polní poštovní služby II. armády [1938-1938]

Field Mail Service Office of the 2nd Army

     
Název:
Name:
Úřad polní poštovní služby II. armády
Originální název:
Original Name:
Úřad polní poštovní služby II. armády
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 103 - Mobilisovaný útvar 103-B-1
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství telegrafního vojska II. armády
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-08.10.1938 Olomouc, Budova sborového velitelství /
08.10.1938-20.10.1938 Vyškov, ? /
20.10.1938-22.10.1938 Brno, Budova zemského velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
27.09.1938-22.10.1938 ?
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
30.09.1938-22.10.1938 Polní pošta 64
30.09.1938-22.10.1938 Třídírna polních pošt 5

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
krycí jméno JIRÁSEK 12
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "Jirásek"
URL : https://www.valka.cz/Urad-polni-postovni-sluzby-II-armady-1938-1938-t210867#594776Verze : 4
MOD