Main Menu
User Menu

Štáb zemského vojenského velitelství v Praze [1938-1939]

Staff of the Land Military Headquarters in Prague

     
Název:
Name:
Štáb zemského vojenského velitelství v Praze
Originální název:
Original Name:
Štáb zemského vojenského velitelství v Praze
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.10.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Štáb I. armády
Datum zániku:
Disbanded:
31.07.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
22.10.1938-31.07.1939 Zemské vojenské velitelství v Praze
Dislokace:
Deployed:
22.10.1938-31.07.1939 Praha, Budova zemského velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
22.10.1938-31.07.1939
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Vyšší velitelství, Zemské vojenské velitelství v Praze
URL : https://www.valka.cz/Stab-zemskeho-vojenskeho-velitelstvi-v-Praze-1938-1939-t210843#594733Verze : 1
MOD