Main Menu
User Menu

Edwin

Král Edwin
URL : https://www.valka.cz/Edwin-t21083#79970Verze : 0
MOD
Edwin (941? – 1.říjen 959)


Psáno také Edwy. Nejstarší syn krále Edmunda I. a Elgivy. Po smrti svého strýce Edreda byl vybrán šlechtou na jeho místo 23.listopadu 955. Jeho krátká vláda (23.listopad 955 – 1.říjen 959) byla poznamenána pokračujicími konflikty s rodinou, šlechtou a hlavně s církví pod vedením Sv. Dunstana a arcibiskupa Oda.
Podle jedné legendy začal spor s Dunstanem v den jeho vysvěcení, když se Edwin nedostavil na setkání se šlechtici. Když Dunstan nakonec mladého panovníka našel, zrovna dováděl se šlechtičnou jménem Ethelgive a odmítal se vrátil s biskupem. Rozčílen tímto, Dunstan odvlekl Edwina a donutil ho zříci se dívky s tím, že ji označil za „děvku“. Později když pochopil, že krále popudil, uprchl Dunstan pod ochranu svého kláštera, ale Edwin, podnícený Ethelgivou, ho pronásledoval a klášter vyplenil. I když se Dunstanovi podařilo uprchnout, odmítl se vrátit do Anglie dříve, než po Edwinově smrti. Frustrováni královskými daněmi a podporováni arcibiskupem Odem, zemani Mercie a Northumbrie v roce 957 uzavřeli spojenectví s Edwinovým bratrem Edgarem. Edwin byl poražen v bitvě u Gloucesteru, ale radši než aby zatáhl zemi do občanské války, uzavřel se šlechtici a s bratrem dohodu, ve které bylo království rozděleno podél Temže, s tím, že Edwin měl v držení Wessex a Kent na jihu a Edgar vládl na severu. Ve zbývajících letech jeho vlády vládl Edwin moudřeji a štědře podporoval církev. Zemřel ve věku okolo dvaceti let a po jeho smrti se ujal vlády jeho bratr a soupeř Edgar, který opět spojil království.


Zdroj: https://exsudo.com/
URL : https://www.valka.cz/Edwin-t21083#87867Verze : 0
MOD