Main Menu
User Menu

Alfréd

Král Alfréd Veliký
URL : https://www.valka.cz/Alfred-t21077#79964Verze : 0
MOD
Alfréd Veliký (848-26.10.899)


Byl pátým synem Ethewulfa, krále Wessexu a královny Osburh. Po smrti Ethewulfa roku 858, byl Wessex vcelku úspěšně spravován jeho syny Ethebaldem, Ethelbertem a Ethelredem. A to až do roku 871 kdy se králem Wessexu stal Alfréd. Ten se roku 868 oženil s Ealhswith dcerou Ethelreda. Je nejvýznamnějším anglosaským panovníkem. Zastavil útoky Vikingů (Dánů) a kolem vlastního království vytvořil jádro budoucího anglického státu. Roku 878 porazil Dány u Edingtonu a okolu roku 886 s nimi uzavřel mírovou smlouvu, ve které se zavázal, na oplátku za neutočení, platit poplatek a ve které byla stanovena hranice dánského panství na britských ostrovech (Danelaw). Tato hranice vedla od ústí Temže k Chesteru.


V té dobu se Londýn stal královským sídelním městem. Alfréd se věnoval zvelebení a upevňování obranyschopnosti státu. Organizoval výstavbu hradů a loďstva. Dánové ještě několikrát přesto zaútočili, ale Albert se vždy dokázal ubránit a upevnit postavení státu a tak založit základ Spojeného království. Kodifikoval právní zvyklosti (do právního zákoníku zahrnul např. i Desatero), rozdělil stát na hrabství, která spravovali šerifové. Vytvořil kolem sebe centrum vzdělanosti, kde soustřeďoval vzdělance z ostrovů i z kontinentální Evropy, sám byl velmi vzdělaný. Shromažďoval literaturu, zasloužil se o překlady mnoha důležitých děl, u některých osobně a položil základy spisovného anglosaského jazyka. Podnítil napsání Anglosaské kroniky. V rozvoji vzdělanosti spatřoval šanci ke zlepšení stavu země poničené neustálými vikingskými nájezdy.
URL : https://www.valka.cz/Alfred-t21077#84535Verze : 0
MOD