Main Menu
User Menu

Štáb XVI. hraničního pásma [1938-1938]

Staff of the 16th Border Zone

     
Název:
Name:
Štáb XVI. hraničního pásma
Originální název:
Original Name:
Štáb XVI. hraničního pásma
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 111 - Mobilisovaný útvar 111-A-1
Datum zániku:
Disbanded:
15.10.1938
Nástupce:
Successor:
Štáb východní skupiny
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
24.09.1938-15.10.1938 Velitelství XVI. hraničního pásma
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-15.10.1938 Košice, Budova zemského velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
24.09.1938-15.10.1938 Křepel, Jan (plukovník generálního štábu), náčelník
24.09.1938-15.10.1938 Dyk, Viktor (podplukovník generálního štábu), podnáčelník
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
krycí jméno FERDINAND 2
krycí jméno FERDINAND 3
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu roku 1938, velitelství "Ferdinand"
Hamák, B. - Vondrovský, I.: Mobilizovaná československá armáda 1938. Dvůr Králové nad Labem 2010.
URL : https://www.valka.cz/Stab-XVI-hranicniho-pasma-1938-1938-t210744#594580Verze : 6
MOD