Main Menu
User Menu

Jiří II. August

George II Augustus

Georg II. August

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Jiří II. August
Jméno v originále:
Original Name:
Georg II. August
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
?
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
vévoda
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.11.1683 Hannover /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.10.1760 Londýn /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
král Velké Británie
kurfiřt hannoverský
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Jiri-II-August-t21072#79956Verze : 1
MOD
Narodil se 10. listopadu 1683 v Herrenhausenu jako Jiří August - kurfirst hannoverský. Od mládí byl vznětlivé povahy a nesnášel se s otcem Jiřím I. kvůli špatnému zacházení se svou ženou - princovou matkou Sopfií Dorotheou. Stejně špatné vztahy měl i později se svým vlastním synem Fridrichem Ludvíkem či ministerským předsedou Williamem Pittem starším.


Na počátku své vlády vedl úspěšně válku s Francouzi o rakouské dědictví, když je porazil v bitvě u Dettingenu roku 1743. V této bitvě vedl své jednotky osobně, jako poslední král v britské historii vůbec. Za jeho vlády se Británie zúčastnila také sedmileté války. V té době již politiku země řídil jako státní tajemník William Pitt starší ze strany whigů, se kterým se král střetával hlavně v otázkách správy kolonií.


Jiří II. podporoval vzdělání a kulturu. V hannoverském kurfiřství založil roku 1734 univerzitu v Göttingenu, v Londýně pak Britské muzeum. Zval do země významné umělce té doby, např. skladatele G. F. Händela.
Zemřel uprostřed sedmileté války, 25. října 1760 v Londýně.
URL : https://www.valka.cz/Jiri-II-August-t21072#89729Verze : 0