Main Menu
User Menu

Jakub II.

James II & VII

     
Příjmení:
Surname:
Stuart
Jméno:
Given Name:
Jakub II.
Jméno v originále:
Original Name:
James II & VII
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.10.1633 St. James's Palace, Londýn /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.09.1701 Saint-Germain-en-Laye /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
král anglický, skotský a irský
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
poslední katolický král Anglie
poslední král Skotů
zemřel v exilu
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/James_VII
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_II._Stuart
URL : https://www.valka.cz/Jakub-II-t21063#79938Verze : 0
MOD
Narodil se 14. října 1633 jako mladší syn Karla I. a Henrietty Marie Bourbonské, dcery francouzského krále Jindřicha IV. Jako vévoda z Yorku byl jmenován admirálem v anglo-nizozemské válce 1664 - 67, během které se Angličané zmocnili nizozemských držav v západní Africe a Severní Americe. Na jeho počest byla pak nizozemská kolonie Nový Amstrodam přejmenována na Nový York (New York).

Po smrti své první ženy Anny Hydové se oženil s Marií Modenskou a konvertoval ke katolictví. Po smrti svého bratra Karla II. roku 1685 nastopil na trůn jako Jakub II. (ve Skotsku Jakub VII.), ale protože odmítl složit slib věrnosti anglikánské církvi podle Zákona o zkoušce z roku 1673, povstal proti němu Jakub z Monmouthu, protestantský uchazeč o trůn a nemanželský syn Karla II. Monmouth však nezískal podporu parlamentu, byl zajat a popraven spolu se stovkami svých stoupenců. Následovala rekatolizace země, spojená s utužováním absolutismu. To vzbudilo silný odpor anglikánské církve a šlechty i parlamentu a vyvolalo povstání, tzv. slavnou revoluci z roku 1688. Jakub II. byl sesazen a nahrazen svým protestantským zeťem Vilémem III. Oranžským.


Jakub II. se s podporou Francie pokusil znovu usednout na anglický trůn, ale byl během tzv. války o falcké dědictví v bitvě u Boyne roku 1691 v severním Irsku se svými stoupenci, jakobity, poražen od oranžistů. Poté s manželkou a synem Jakubem odešel do exilu ve Francii. Zemřel 6. září 1701 ve Versailles u dvora Ludvíka XIV.
URL : https://www.valka.cz/Jakub-II-t21063#97921Verze : 0
Zdroj : en.wikipedia.org
Jakub II. - Portrait by Sir Godfrey Kneller, 1684

Portrait by Sir Godfrey Kneller, 1684
URL : https://www.valka.cz/Jakub-II-t21063#543025Verze : 0
MOD