Main Menu
User Menu

Karel II.

Charles II

Král Karel II.


- vládl 1660 - 1685 jako anglický král (od roku 1649 král skotský)
URL : https://www.valka.cz/Karel-II-t21062#79937Verze : 0
MOD
Narodil se 29. května 1630 jako syn a následník krále Karla I., který byl svržen revolucí v roce 1640. Karel II. byl v té době ve francouzském exilu a roku 1649, když byl jeho otec popraven, byl skotskou šlechtou prohlášen za krále. Aby mohl usednout na skotský trůn, musel porazit Cromwella, ale v bitvě u Dunbaru roku 1650 a Worcestru o rok později byli jeho stoupenci poraženi. Karel si poté na svůj návrat na skotský i anglický trůn musel počkat až do Cromwellovy smrti v roce 1659, kdy začal jednat o svém návratu s představiteli anglického parlamentu.


Výsledkem těchto jednání byla tzv. Bredská deklarace z roku 1660. Na jejím základě byla v Anglii restaurována monarchie výměnou za všeobecnou amnestii a záruky náboženských svobod. Karlův sňatek s katolickou portugalskou princeznou Kateřinou z Braganzy roku 1662 však vedl k protikatolickým náladám, které zesílily poté, co se kvůli bezdětnosti krále stal oficiálním následníkem jeho bratr Jakub, katolický vévoda z Yorku. Karel II. byl proto nucen vydat v roce 1673 protikatolický Zákon o zkoušce, který toto následnictví ztěžoval podmínkou přísahy krále Anglikánské církvi.


V zahraniční politice došlo za Karla II. k odklonu od Aliance tří, tvořené spolu s Anglií ještě Nizozemskem a Švédskem a namířené proti Francii. V roce 1670 Karel II. podepsal Doverskou smlouvu s Francií, ve které naopak slíbil podporu Ludvíku XIV. ve válce proti Nizozemí a v tajné klauzule smlouvy se zavázal přestoupit na katolictví. Tato tajná klauzule vešla ve známost v roce 1678, kdy vypukla vlna protikatolického násilí.


Anglikánský kněz Titus Oattes obvinil katolíky, že chtějí zavraždit Karla II. a nahradit jej Jakubem II. Parlament nařídil popravu 35 předních katolíků za tzv. katolické spiknutí, ale později se prokázalo, že Oates lhal. Přesto roku 1679 vystoupil hrabě Shaftesbury, poslanec parlamentu, z obviněním proti vévodovi z Yorku a žádal jeho vyloučení z nástupnictví. Po svém neúspěchu uprchl v roce 1682 do Nizozemí a král od roho roku, v rozporu s právem, již parlament nesvolával. Jediným výsledkem tohoto sporu krále s parlamentní opozicí tak bylo vydání Zákona na ochranu osobní svobody z roku 1679.


Přes rozmařilý způsob života svého dvora a množství milostných afér, jimiž byl proslulý, byl Karel II. také významným patronem umělců a podporoval vědecké instituce.
Zemřel 6. února 1685 v Londýně.
URL : https://www.valka.cz/Karel-II-t21062#98457Verze : 1
Zdroj : en.wikipedia.org
Karel II. - Charles II in the robes of the Order of the Garter, by John Michael Wright or studio, c. 1660–1665

Charles II in the robes of the Order of the Garter, by John Michael Wright or studio, c. 1660–1665
URL : https://www.valka.cz/Karel-II-t21062#543023Verze : 0
MOD