Main Menu
User Menu

Karel I.

Král Karel I.


- vládl v letech 1625 - 1649 (popraven)
URL CZ: https://www.valka.cz/Karel-I-t21057#79931Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Karel-I-t21057#79931Version : 0
MOD
Narodil se 19. listopadu 1600 jako druhý syn Jakuba I. a Anny Dánské. Karel byl vzdělaný, sečtělý, měl umělecké sklony a byl silně nábožensky založeným katolíkem. Když se v pětadvaceti letech posadil na anglický trůn, opíral se o mocného vévodu z Buckinghamu. Kvůli němu se také poprvé dostal do střetu s parlamentem, který žádal jeho odvolání. Král dal naopak zatknout vůdce opozice. Dlouholetý boj mezi panovnickou mocí a parlamentem tak byl byl zažehnut.

Situace se tak pravidelně opakovala: král svolal parlament a žádal o vypsání daní. Poslanci je podmínili potvrzením občanských práv. Žádali, aby bez souhlasu parlamentu nesměly být vybírány daně, zatýkání poslanci a vedeny války. Tyto své požadavky předložili králi roku 1628 jako tzv. petici práv. Král ji striktně odmítl, parlament znovu rozpustil a dalších dlouhých deset let vládl jako absolutistický panovník. V tomoto období se opíral o rádce Williama Lauda, Thomase Strafforda a svou francouzskou manželku bigotní katoličku Henriettu Marii. Jejich vliv, spolu s královým nezákonným jednáním, posiloval odpor národa vůči absolutismu.


Roku 1640 se vzbouřili skotští presbyteriáni a uštědřili Karlovi těžkou porážku. Král potřeboval nutně peníze a svolat znovu parlament. Poslanci odhlasovali zatčení královských ministrů Lauda a Strafforda, kteří byli obviněni z velezrady a popraveni. Král poté uznal práva parlamentu, ale když se v lednu 1642 pokusil zatknout pět poslanců Dolní sněmovny, poslanci obou komor se spojili a odsoudili panovníka: sepsali všechny jeho "zločiny", kterých se dopustil od nástupu na trůn. Král se rozlítil, obžaloval vůdce opozice z velezrady a chtěl jej zatknout. V doprovodu dvou stovek ozbrojenců vstoupil na "posvátnou" půdu parlamentu. Lídři opozice se však o jeho záměru dozvěděli včas, uprchli a zburcovali lid. Ozbrojený londýnský lid vyšel do ulic a obklopil královský palác. Revoluce začala - nyní musel z Londýna pro změnu prchat panovník.


Parlament měl pod kontrolou Londýn a velká města, přístavy i loďstvo. Ale především se v jeho vojsku objevil Cromwell s jízdou složenou ze svobodných statkářů, kteří nebojovali za žold, ale ve jménu revoluce. Vojevůdce získával jeden úspěch za druhým. Král nakonec musel po porážce v bitvě u Naseby roku 1654 uprchnout do Skotska, kde se vzdal místní šlechtě. Byl znovu uvězněn, ale podařilo se mu z vězení uniknout.


Král se poté spojil se Skoty a vypověděl parlamentu nepřátelství, čímž začala druhá občanská válka. Po porážce spojené armády roayalistů a Skotů v srpnu 1648 u Prestonu byl král zajat a postaven před revoluční soud. Především vojáci Cromwellovi "puritánské" armády žádali pro "velkého viníka všech příkorí" smrt. Král byl obviněn z mnoha zločinů proti anglické říši a za tuto "vlastizradu" byl skutečně odsouzen k smrti.
Anglie se stala republikou a Cromwell Lordem protektorem.


Zdroj:Popravy slavných, Libor Budínský
URL CZ: https://www.valka.cz/Karel-I-t21057#83631Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Karel-I-t21057#83631Version : 0
Karel I. v obrazech...
URL CZ: https://www.valka.cz/Karel-I-t21057#83644Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Karel-I-t21057#83644Version : 0