Main Menu
User Menu

Marie I.

Královna Marie I. Krvavá- vládla v letech 1553 - 1558
URL : https://www.valka.cz/Marie-I-t21054#79928Verze : 0
MOD
Narodila se 18. února 1516 jako jediná dcera krále Jindřicha VIII. a jeho první ženy Kateřiny Aragonské. Byla vychovávána v přísném katolicismu a v roce 1531, po rozvodu svých rodičů musela opustit dvůr. Král poté prohlásil svoji dceru za nemanželskou a zbavil ji nástupnického práva. Za vlády svého protestantského bratra Eduarda VI. si získala mnoho stoupenců mezi anglickými katolíky, což jí umožnilo odstranit svou protestantskou sokyni lady Jane Greyovou a podle zákona o nástupnictví z roku 1544 získat trůn.


Po svém nástupu na anglický trůn v roce 1553 se Marie I. pokusila provést násilnou rekatolizaci země, zrušila Eduardovy protestantské zákony a plánovala svatbu se španělským princem, budoucím králem Filipem II. To v únoru 1554 vyvolalo povstání protestantské šlechty, vedené Wattem z Kentu. Povstání bylo téhož roku krvavě potlačeno a plánovaný sňatek se uskutečnil. Pod vlivem kardinála Reginalda Polea začalo poté masové pronásledování a popravy protestantů, které skončily upálením biskupů Ridleyho a Latimera a arcibiskupa Thomase Cranmera. Těmito činy se Marie I. vysloužila přídomek „Krvavá“. Její rekatolizační snahy se však nakonec ukázaly jako neúspěšné.


V roce 1557 zavlekla královna zemi do války Španělska s Francií, ve které Anglie ztratila svoji poslední državu na evropském kontinentě – přístav Calais.
Marie I. Tudorovna zemřela bezdětná 17. listopadu 1558.
URL : https://www.valka.cz/Marie-I-t21054#103303Verze : 0