Main Menu
User Menu

Eduard VI.

Král Eduard VI.- vládl v letech 1547 - 1553
URL : https://www.valka.cz/Eduard-VI-t21053#79927Verze : 0
MOD
Narodil se 12. října 1537 jako vytoužený syn krále Jindřicha VIII. a jeho třetí manželky Jany Seymourové. Když po svém otci nastoupil na trůn, byl teprve desetiletý a vládu za něho převzala regentská rada vedená jeho strýcem Eduardem Seymourem, vévodou z Somersetu. Od roku 1552 se vedení regenské rady ujal John Dudley, vévoda z Northumberlandu. Za vlády regentské rady začala s podporou krále Eduarda VI. druhá, tzv. eduardovská fáze anglické reformace. Během ní došlo k rozsáhlým záborům církevního majetku ve prospěch tzv. nové šlechty. To se nesetkalo s pochopením u rolníků, kteří reformaci přijímali s odporem. V roce 1549 vypukla povstání rolníků v Devonu a Cornwallu.


Eduard VI. byl zanícený protestant a z jeho podnětu byla vydána dodnes platná modlitební kniha Thomase Cranmera. V roce 1552 král onemocněl těžkou tubrkulózou a dříve než zemřel, pokusil se vyřadit z nástupnictví katoličku Marii Tudorovnu tím, že trůn odkázal snaše Johna Dudleye lady Jane Greyové. Zemřel 6. července 1553 ve věku 15-ti let.
URL : https://www.valka.cz/Eduard-VI-t21053#100583Verze : 0