Main Menu
User Menu

Jindřich VIII.

Král Jindřich VIII.


- vládl v letech 1509 - 1547
URL : https://www.valka.cz/Jindrich-VIII-t21052#79926Verze : 0
MOD
Pocházel z rodu Tudorovců, jeho otcem byl Jindřich VII. - vítěz války "červené a bíle růže". Hned po nástupu na trůn v roce 1509 se aktivně zapojil do evropské politiky. Zpočátku byl spojencem císaře a Španělů proti Francii. V roce 1519 se marně ucházel o císařskou korunu, jeho neúspěch ho přivedl na stranu „protišpanělského“ tábora.
Od roku 1527 usiloval o rozvod se svou první ženou Kateřinou Aragonskou. Jindřich doufal, že legitimního následníka získá sňatkem se svou milenkou Annou Boleynovou. Vstoupil do konfliktu s papežem Klimentem VII., který mu rozvod odmítl povolit.


V roce 1531 vypověděl papeži poslušnost a ustanovil se hlavou nové Anglikánské církve. V roce 1533 dosáhl rozvodu s Kateřinou a oženil se s Annou. Proti následné papežově klatbě se postavil anglický parlament i duchovenstvo, které prohlásily Jindřichův první sňatek za neplatný. Došlo k zabavení církevního majetku králem. První přišly na řadu anglické kláštery, v některých lokalitách docházelo k povstáním, která byla tvrdě potlačena. Mezi obětmi těchto represí skončila také Anna Boleynová. Výsledkem králova postupu proti původní církvi a jejím zastáncům se stal tzv.„Krvavý zákon“ z roku 1539, kterým zlikvidoval zbytky náboženské svobody v zemi. Král tak posílil panovnický absolutismus na úkor církve a parlamentu.


Také další Jindřichova politika byla spojena s rodinným životem. Po smrti Jany Seymourové, která mu dala vytouženého dědice, se oženil s dcerou protestantského vévody Annou Klévskou, kterou však záhy nechal popravit. V pořadí již pátá manželka Kateřina Howardová, byla naopak katolička a neteř vévody z Norfolku. Protestantská strana ji obvinila z cizoložství, což ji taktéž přivedlo na popravčí špalek. Šestou manželkou se stala dvojnásobná vdova Kateřina Paarová, která se dokázala vyhnout konfliktům s politizujícími velmoži a nakonec Jindřicha VIII. přežila. Vláda tohoto krále ukázala na úzkou spojitost panovníkova veřejného a osobního života.
URL : https://www.valka.cz/Jindrich-VIII-t21052#82546Verze : 0
Portrét krále Jindřicha VIII. a jeho druhé a třetí manželky - Anny Boleynové - matky královny Alžběty I. a Jane Seymourové - matky krále Eduarda VI. od anglického renesančního malíře malíře Holbaina.
URL : https://www.valka.cz/Jindrich-VIII-t21052#82570Verze : 0