Main Menu
User Menu

1. oddělení /organisační/ štábu 1. rychlé divise [1938-1938]

1st Section /Organisational/ of the Staff of the 1st Rapid Division

     
Název:
Name:
1. oddělení /organisační/ štábu 1. rychlé divise
Originální název:
Original Name:
1. oddělení /organisační/ štábu 1. rychlé divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 130 - Mobilisovaný útvar 130-A-1
Datum zániku:
Disbanded:
23.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
24.09.1938-23.10.1938 Štáb 1. rychlé divise
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-27.09.1938 Praha, Valdštejnský palác /
27.09.1938-28.09.1938 Zdice, škola /
28.09.1938-29.05.1938 Blatná, sokolovna /
29.05.1938-10.10.1938 Pacov, škola /
10.10.1938-21.10.1938 Benešov, škola /
21.10.1938-23.10.1938 Praha, Valdštejnský palác /
Přednosta / náčelník:
Chief:
24.09.1938-28.09.1938 Kolín, František (kapitán generálního štábu)
28.09.1938-23.10.1938 Uher, František (major pěchoty)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
krycí jméno KAZIMÍR 4
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, velitelství "Kazimír"
URL : https://www.valka.cz/1-oddeleni-organisacni-stabu-1-rychle-divise-1938-1938-t210518#594218Verze : 3
MOD