Main Menu
User Menu

Ethelred II.

Král Ethelred II. Nerozvážný / alt. Bezradný
URL : https://www.valka.cz/Ethelred-II-t21050#79924Verze : 0
MOD
Ethelred II. Bezradný (968 – 23.duben 1016)


Ethelred nastoupil na trůn přibližně ve věku 10 let po smrti svého otce krále Edgara a následné vraždě nevlastního bratra Edvarda II. Mučedníka. Jeho přezdívka neznamená, že by byl nepřipravený, ale pochází z anglosaského významu znamenajícího „bez rady“ (bez poradců). Toto byla také hříčka na jeho jméno Ethelred, což znamenalo „dobře upozorněný“ (volněji, s dobrými rádci). Ethelred měl nejméně šestnáct dětí ze dvou manželství, prvního s Aelgifou, dcerou Thoreda, šlechtice z Northumbrie a druhého, roku 1002, s Emou Normandskou, jejíž prasynovec, Vilém I. později využil tento vztah pro jeho nároky na trůn.


Anglie si užívala dlouhé období míru po znovudobytí dánských území na ostrovech v první polovině 10. století. Ale roku 991 Ethelred stanul před vikingským loďstvem největším od dob Guthrumovy „Letní armády“ v předchozím století. Tato flotila byla vedena Olafem Trygvassonem, Norem, který se rozhodl pozvednout svou zem z dánské nadvlády. Po počátečních porážkách včetně porážky Ethelredových sil pod velením Birhtnotha v bitvě u Maldonu, se Ethelredovi podařilo s určitým úspěchem dosáhnout dohody s Olafem, který se vrátil do Norska. I když toto uspořádání přineslo určitý odklad, Anglie stála před dalšími vikingskými nájezdy. Ethelred je odrazil, ale v mnoha případech byl donucen následovat příkladu předchozích vládců, včetně Alfréda Velikého a vyplatit nájezdníky platbou známou jako Danegeld.
Ethelred nařídil masakr Dánů žijících v Anglii na den Sv. Brice 13.listopadu 1002. Na což reagoval Sven I. Haraldsson řadou tažení ve snaze podrobit si Anglii a uspěl. Ale toto vítězství si užil pouhých pět týdnů, poté umírá. V roce 1013 Ethelred prchá do Normandie, hledajíc ochranu u svého švagra Roberta Normandského, když Anglii obsadil Sven I. Haraldsson a jeho vojsko. Vrátil se v únoru 1014, po Svenově smrti. Ethelred umírá 23. dubna 1016 v Londýně, kde byl i pohřben ve Staré katedrále Sv. Pavla. Po něm nastoupil jeho syn Edmund (Edmund II. zvaný Železný bok), jehož měl se svou první ženou Aelgifou. Později (1042-1066) se k vládě dostal i jeho syn z druhého manželství, Edvard (Edvard III. Vyznavač).


Navzdory trvalému tlaku vikingských útoků měla Ethelredova vláda daleko ke katastrofě popisované pozdějšími kronikáři. Ethelred provedl velkou reformu způsobu vlády v anglosaské Anglii a právě on zavedl tzv. šerify (z Shire Reeves – hejtmani/spravovatelé hrabství). I kvalita mincí, spolehlivý indikátor všeobecných ekonomických podmínek, zůstávala za jeho vlády velmi vysoká.


Zdroj: https://exsudo.com/
URL : https://www.valka.cz/Ethelred-II-t21050#88889Verze : 0
MOD