45 Colt

45 Colt, Army & Double Action ; 45 Colt Long; 45 Colt U.S.A. ; 45 Long Colt; 45-40-250 Colt Revolver ; 45 LC; 11.43 x 33 mm R
     
Název:
Name:
45 Colt 45 Colt
Originální název:
Original Name:
45 Colt
Další názvy:
Other Names:
45 Colt, Army & Double Action
45 Colt Long
45 Colt U.S.A.
45 Long Colt
45-40-250 Colt Revolver
45 LC
11.43 x 33 mm R
Kategorie:
Category:
náboj revolverový revolver cartridge
Vytvořen:
Designed:
DD.MM.1872
DD.MM.1872
Zbraně:
Weapons:
-
Technické údaje:
Technical Data:
 
Tvar:
Shape:
válcová nábojnice straight case
Typ okraje:
Type of Rim:
nábojnice s okrajem rimmed case
Typ zápalu:
Type of Ignition:
středový zápal center fire
Průměr střely:
Projectile Diameter:
11,48 mm .452
Max. délka nábojnice:
Max. Case Lenght:
32,6 mm 1,283in
Max. celková délka:
Max. Overall Length:
40,6 mm 1,598in
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://naboje.org/node/2770#
bobp.cip-bobp.org
https://en.wikipedia.org/wiki/.45_Colt
foto: www.steinelammo.com

URL : https://www.valka.cz/45-Colt-t21044#647626 Verze : 0
45 Long Colt

Vznik a vývojKonec 60. let 19. století byl v USA ve znamení přechodu z perkusních revolverů na revolvery na kovové náboje. Vůdčí společností v tomto směru byla firma Smith & Wesson.

Její technologický náskok se pokoušel dohnat největší tehdejší výrobce revolverů v USA, zbrojovka Colt.

Dočasně se svoji ztrátu v technologickém soupeření snažil Colt vyrovnat transformací svých dosavadních modelů perkusních revolverů na revolvery nabíjené jednotným kovovým nábojem ráže 44 Colt, avšak roku 1872 vyvinula zbrojovka zcela nový revolver známý jako Colt Single Action Army Model 1873 a pro něj byl ve spolupráci s muničkou Union Metallic Cartridge Company zkonstruován nový náboj se středovým zápalem nazvaný 45 Colt (Náboj je tak označován v dobových katalozích. Označení Long Colt přišlo až později se zavedením dalších nábojů ráže 45 s kratšími nabojnicemi.).


Ukázka původního balení 12 nábojů 45 Colt. Jde o munici vyrobenou Frankfordským arzenálem roku 1876. Podle katalogu z roku 1890 byla tehdejší cena těchto 12 nábojů asi 26 centů. Dnes takováto krabička historických nábojů stojí kolem 1000 dolarů podle stavuZdroj: upload.wikimedia.org

Z dnešního pohledu je otázkou, proč nový náboj nebyl vyvíjen jako rozměrově kompatibilní se starším 44 Colt a jako takový by tudíž mohl být používán i ve starších modelech Coltových revolverů.

Důvodem byly zřejmě dva progresivní prvky nového zbraňového systému. Zaprvé byl revolver M 1873 vybaven pevným rámem, což umožnilo vývoj munice s podstatně vyššími tlaky než doposud. Za druhé - náboj byl osazen zapuštěnou střelou s vnitřním mazáním, což zlepšovalo jak manipulaci s municí, tak zvyšovalo životnost zbraně (kterou neopotřebovávaly nečistoty lepící se na střely s vnějším mazáním).

Starší revolvery však ani neměly komory uzpůsobené pro střelbu náboji se zapuštěnou střelou, ani nezvládaly tlaky munice se silnou prachovou náplní.

Nový náboj 45 Long Colt nebylo kvůli jeho rozměrům možno nabít do komor starších zbraní ráže 44 Colt, takže zřejmě šlo svým způsobem o bezpečnostní opatření, jehož přijetí sledovalo předejití hrozby případných havárií starších zbraní.

PoužitíVláda USA zavedla nový náboj do výzbroje armády Spojených států spolu s revolverem Colt SAA roku 1873. Ve službě však náboj zůstal pouhé tři roky, protože v roce 1876 byl vedle Coltu SAA do výzbroje zaveden též Smith & Wesson Model Schofield ráže 45 Schofield.

Náboj S&W byl méně výkonný (byl laborován na počáteční rychlost 235 m/s), měl kratší nábojnici a mohl být osazen čtyřmi různými druhy olověných střel v rozpětí 14,5 – 16,5 g. Aby nedocházelo k problémům v logistice, bylo rozhodnuto, že tento náboj se stane standardním služebním nábojem U.S. Army.

Náboj 45 Schofield bylo možno nabít do válce revolveru komorovaného pro náboj 45 Colt (samozřejmě nikoliv naopak, 45 Colt byl příliš dlouhý pro komory revolveru Schofield), takže firma Colt nemusela upravovat své zbraně, pouze začala vyrábět náboj 45 Colt Government, což bylo vojenské provedení náboje 45 Schofield s olověnou střelou o hmotnosti 16,2 g. Tento náboj sloužil až do roku 1892, kdy byl nahrazen málo účinným nábojem 38 Long Colt.


Tři náboje na obrázku jsou zleva doprava historický 45 Colt, historický 45 Colt Government, moderní 45 Colt
Zdroj: upload.wikimedia.orgUrčitou zajímavostí pak je, že když U.S. Army opět požadovala zavedení náboje ráže .45 a John Moses Browning vyvíjel svoji proslavenou pistoli Model 1911, zvažoval pro ni právě náboj 45 Colt. Toto nakonec nebylo možné kvůli rozměrům náboje (rukojeť by vycházela příliš velká), proto vyvinul kratší náboj 45 ACP, u něhož de facto duplikoval balistické výkony náboje 45 Colt.

Náboj 45 Colt sice neuspěl v U.S. Army, získal si však značnou oblibu v civilním sektoru, byl používán jako obranný, sportovní a lovecký.

Po příchodu nábojů na bezdýmný prach se zdálo, že náboj upadne v zapomnění. Náboj byl značně rozměrný, což bylo při jeho vývoji diktováno velikostí náplně černého prachu. Nyní se objevily náboje s obdobnými výkony a mnohem menšími rozměry, což usnadňovalo konstrukci zbraní s menší velikostí.

Protože však byla jeho popularita úzce vázána na slávu revolveru Peacemaker, nedošlo k jeho zániku.

V posledních letech však náboj zažívá značnou renesanci. Se stále rostoucí popularitou kovbojské akční střelby se pro něj například vyrábí řada pákových opakovaček. Jde o určitý paradox, protože v 19. století se žádné dlouhé zbraně pro tento náboj nevyráběly.

Vývoj pušek pro tento náboj také vedl k jeho rozšíření v roli lovecké munice, proto bývá osazován střelami s řízenou deformací a existuje i jeho výkonnější verze označovaná jako + P. Náboje + P je však možno používat výhradně v pákových opakovačkách či revolverech s velkým rámem.

Další "znovuobjevenou" rolí tohoto náboje je obranné použití. Největší zásluhu na tom má zbrojovka Taurus, která pro tento náboj vyvinula nové modely obranných revolverů, například model Taurus 450.

Zvláštní skupinu zbraní pak představují revolvery a revolverové karabiny (a dokonce také derringery)s komorami umožňujícími používat jak náboj 45 Colt, tak brokový náboj ráže 410.


Revolver Taurus Judge s válcem umožňujícím nabít brokový náboj ráže 410 (zcela vpravo), nebo náboj 45 Colt (druhý zprava), na fotografii pro srovnání též náboj 9 mm Luger (zcela vlevo) a 38 Special (druhý zleva)
Zdroj:www.flickr.comTechnický popisNábojnice s okrajem je vyráběna obvykle z mosazi, průměr jejího těla nad okrajem činí 12,19 mm, délka nábojnice je 32,64 mm. Nábojnice je osazena zápalkou Boxer o průměru 5,3 mm. Původní střely byly olověné s plochou špičkou o hmotnosti 16,5 g, později byla nejčastěji používana střela o hmotnost 16,2 g. Původní prachová náplň činila 40 gránů (2,6 g) černého prachu.

Moderní náboje bývají vyráběny jak s náplní bezdýmného prachu, tak černého, neboť pravidla některých asociací kovbojské akční střelby požadují použití černého prachu jakožto autentické střeliviny.

Také spektrum používaných střel je dnes velmi široké v závislosti na určení daného typu náboje. Zatímco pro kovbojskou střelbu jsou používány olověné střely, pro lovecké či obranné účely se vyrábí náboje se střelami celoplášťovými, poloplášťovými, i expanzivními.

VýkonyPůvodní laborace náboje používala olověnou střelu o hmotnosti 255 grainů (16,5 g) a náplň 40 grainů černého prachu. Výsledkem byla počáteční rychlost 247 m/s a počáteční energie 501 J. Od chvíle svého vzniku, až do příchodu náboje 357 Magnum šlo o nejvýkonnější sériově vyráběný revolverový náboj v USA.

Nábojnice měla značný vnitřní objem a pozdější tažené mosazné nábojnice byly vhodné i pro použití bezdýmných prachů zaváděných na přelomu století. Tovární náboje s bezdýmným prachem přinesly sice jen malý nárůst energie (570 J) a rychlosti (260 m/s), avšak sportovci a lovci, kteří si sami přebíjí náboje a potřebují munici s vyšším výkonem, brzy dosahovali rychlostí kolem 330 m/s se střelami o hmotnosti 255 grainů, což dává energii 908 J. Náboj se v 50. letech minulého století stal základem pro extrémně výkonný náboj .454 Casull.

Srovnávací tabulka výkonů tří variant v současnosti výráběných nábojů 45 Long Colt:

     
VýrobceStřelaHmotnost střelyPočáteční rychlostPočáteční energiePoznámka
HornadyExpanzivní celoplášť12 g280 ms-1472 JObranná laborace; délka hlavně 76 mm
HornadyOlověná s plochou špičkou16,5 g221 ms-1404 JKovbojská laborace; délka hlavně 120 mm
Buffalo BoreExpanzivní poloplášť16,8 g442 ms-11646 Jlaborace + P;délka hlavně neuvedena


Zdroje:

J. Hýkel a V. Malimánek: Náboje do ručních palných zbraní, nakl. Naše vojsko, Praha 2002, ISBN 80-206-0641-6
A. E. Hartink: Encyklopedie pistolí a revolverů, nakl. Rebo productions, s. r. o., Praha 1997, ISBN 80-85815-66-4
F. Novotný, A. Kreml, M. Helebrant: Zbraně a sebeobrana, nakl. Goldstein & Goldstein, Praha 1997, ISBN 80-86094-23-5
R. Adam: Nejvýkonnější ruční zbraně celého světa, nakl. Svojtka & Vašut, Praha 1997, ISBN 80-7180-242-5
https://www.midwayusa.com/product/2118254680
www.sellier-bellot.cz
https://www.hornady.com/
https://www.midwayusa.com/product/2118254680
https://www.oldammo.com/ColtLightning7.JPG
URL : https://www.valka.cz/45-Colt-t21044#79918 Verze : 14
foto:náboj z mojej zbierky,olovená strela s plochou špičkou
URL : https://www.valka.cz/45-Colt-t21044#276647 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více