Main Menu
User Menu

Úřad nižšího polního prokurátora I. sboru [1938-1938]

Lower Field Prosecutor's Office of the 1st Corps

     
Název:
Name:
Úřad nižšího polního prokurátora I. sboru
Originální název:
Original Name:
Úřad nižšího polního prokurátora I. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 106 - Mobilisovaný útvar 106-B-4
Datum zániku:
Disbanded:
16.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
27.09.1938-16.10.1938 Úřad vyššího polního prokurátora I. sboru
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-29.09.1938 Praha, Budova zemského velitelství /
29.09.1938-12.10.1938 Votice, ? /
12.10.1938-16.10.1938 Praha, Budova zemského velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
27.09.1938-16.10.1938
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Sborník důvěrných výnosu Ministerstva národní obrany XI, 1938, čl. 139, čl. 148.
URL : https://www.valka.cz/Urad-nizsiho-polniho-prokuratora-I-sboru-1938-1938-t210383#593909Verze : 1
MOD