Main Menu
User Menu

Čs. vojenská skupina na Středním východě [1940-1943]

Czechoslovak Military Group in the Middle East

     
Název:
Name:
Čs. vojenská skupina na Středním východě
Originální název:
Original Name:
Čs. vojenská skupina na Středním východě
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1940
Předchůdce:
Predecessor:
4. čs. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
15.06.1943
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1940-15.06.1943 Čs. vojenská mise na Středním východě
Dislokace:
Deployed:
01.11.1940-15.06.1943 středomořské válčiště

Velitel:
Commander:
01.11.1940-15.06.1943 Koreš, Josef (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1940-21.05.1942 11. čs. pěší prapor - východní
21.05.1942-05.07.1943 200. čs. lehký protiletadlový pluk - východní

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Čs. vojenské jednotky na Středním východě
Brod, T.: Tobrucké krysy. Praha 1966.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 4. Praha 1988.
URL : https://www.valka.cz/Cs-vojenska-skupina-na-Strednim-vychode-1940-1943-t210190#593545Verze : 2
MOD