Main Menu
User Menu

I. prapor 4. čs. pěší pluku [1940-1940]

1st Battalion of the 4th Czechoslovak Infantry Regiment

     
Název:
Name:
I. prapor 4. čs. pěší pluku
Originální název:
Original Name:
I. prapor 4. čs. pěší pluku
Datum vzniku:
Raised/Formed:
29.06.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1940
Nástupce:
Successor:
11. čs. pěší prapor - Východní
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
29.06.1940-01.11.1940 4. čs. pěší pluk
Dislokace:
Deployed:
29.06.1940-01.11.1940 středomořské válčiště

Velitel:
Commander:
29.06.1940-01.11.1940 Klapálek, Karel (podplukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Čs. vojenské jednotky na Středním východě
Brod, T.: Tobrucké krysy. Praha 1966.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 4. Praha 1988.
URL : https://www.valka.cz/I-prapor-4-cs-pesi-pluku-1940-1940-t210189#593543Verze : 3
MOD