Main Menu
User Menu

EGY - Ramses 2

Ramses 2

     
Název:
Name:
Ramses 2
Originální název:
Original Name:
Ramses 2
Kategorie:
Category:
hlavní bojový tank
Výrobce:
Producer:
Tanks Production and Repair Company (Factory 200) - Abu Zaabal Tank Repair Factory, Belbais Road, Cairo, Egypt
Teledyne Continental Motors, General Products Division, Michigan, USAObdobí výroby:
Production Period:
DD.MM.1993-DD.MM.1999
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
425 (2601)?)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1987
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
42800 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
9600 mm
Délka korby:
Hull Length:
7050 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3270 mm
Celková výška:
Overall Height:
2400 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
425 mm
Šířka pásu:
Track Width:
580 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa
Pancéřování:
Armour:
ocel/max. v 203 mm čele věže
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
přeplňovaný vzduchem chlazený vznětový motor AVDS-1750-5AT
Výkon:
Power:
677 kW při 2400 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Automatická hydromechanická převodovka TCM-304 se 4 rychlostními stupni pro jízdu vpřed a 2 vzad.


Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
69 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
530 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
27 °
Boční náklon:
Side Slope:
18 °
Překročivost:
Trench Crossing:
3,0 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,8 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,4 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
kanón M68 ráže 105 mm s drážkovaným vývrtem a tepelnou ochranou hlavně


Vedlejší:
Secondary:
kulomet SGMT ráže 7,62 mm spřažený s kanónem,


1x protiletadlový kulomet M2HB ráže 12,7 mm,


2x6 vrhač dýmových granátů M239
Uživatelské státy:
User States:
Egypt
Poznámka:
Note:
objem palivové soustavy 1312 l
měrný výkon 15,8 kW/t


Zdroje:
Sources:
Zdroje:


Ing. Miloš Soukup Tanky 2. – 3. díl, vydala Vojenská akademie v Brně a Vydavatelství ESo – video ve spolupráci s redakcí Armádního technického magazínu ( ATM), první vydání Praha 1995, ISBN 80-85960-02-8.


Christopher F. Foss: Jane′s Tanky - Příručka pro rozpoznávání, vydalo nakladatelství Jan Vašut, první české vydání v roce 2000 ISBN 80-7236-079-5


https://mainbattletanks.czweb.org/Tanky/Ramses2.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Ramses_II_tank
https://wapedia.mobi/en/Ramses_II_tank


URL CZ: https://www.valka.cz/EGY-Ramses-2-t21018#404314Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Ramses-2-t21018#404314Version : 0
Vývoj
Egyptský tank RAMSES 2 vznikl komplexní modernizací ruských tanků T-54 a T-55 v provedení americké firmy Teledyne Continental. Vývoj byl zahájen na zakázku egyptské armády v roce 1984. První prototyp byl předveden v roce 1987. Zavedení do sestavy egyptských obrněných jednotek proběhlo v roce 1990. Sériová výroba probíhala v letech 1993 až 1999. Celý modernizační proces byl plánován na dvě etapy.
První etapa měla trvat šest let a v jejím průběhu měla americká firma Teledyne zmodernizovat 425 tanků T-54 a T-55 egyptské armády.
V druhé etapě již měl modernizaci zajišťovat egyptský zbrojní průmysl za spolupráce výše zmíněné americké firmy. Počítá se i s možným exportem, případně podobným modernizačním programem, především v armádách afrických států, vyzbrojených tanky T-54 a T-55. Cena takto modernizovaného tanku se v roce 1990 pohybovala okolo 600 000 USD.

Cílem modernizace byla unifikace součástí a systémů ruských a amerických tanků ve výzbroji egyptských obrněných jednotek a zvýšení jejich bojové hodnoty. Vlastní úprava tanku zahrnovala kompletní výměnu součástí a systému ruské výroby za americké komponenty převážně z tanku M60A3.

Popis
Tank RAMSES 2 je vzhledově takřka identický se svými předchůdci typu T-54/T-55. Hlavní změny se týkají podvozku tanku a jeho vnitřního vybavení a systémů.
Konfigurace vozidla zůstává nezměněna. Velmi skloněný šikmý čelní pancíř, vodorovný strop korby s příklopem řidičského prostoru v levé přední části korby. Zaoblená litá věž ve střední části korby byla přezbrojena americkým kanónem ráže 105 mm. Ve věži vlevo jsou stanoviště velitele a střelce, vpravo je stanoviště nabíječe. Na pravé části stropu věže je umístěna lafeta protiletadlového kulometu ráže 12,7 mm, který ze svého příklopu ovládá nabíječ. Na bočních oblých stranách věže jsou namontovány držáky s vrhači dýmových granátů po šesti hlavních na obou stranách věže. Motorový prostor se nachází v zadní části korby. Změna uspořádání vnitřních nádrží umožnila zvýšit jejich kapacitu z původních 812 litrů na 1312 litrů, čímž došlo k prodloužení dojezdu tanku. Vnější palivové nádrže, původně upevněné na blatnících, byly nahrazeny vzduchovými filtry a nádrží s halonovou hasící směsí. Korba je svařena z ocelových plátů a v tloušťka pancíře v čele věže dosahuje až 203 mm. Korba poskytuje osádce ochranu před pěchotními zbraněmi a střepinami dělostřeleckých granátů.

Podvozek, pohonná jednotka a předovka
Podvozek tanku byl zcela změněn. Původních pět pojezdových kol na každé straně bylo nahrazeno šesti koly o menším průměru, na každou stranu byly doplněny dvě nosné kladky, hnací a napínací kola zůstala nezměněna stejně, jako původní pásy. Vzhledem ke zvýšení počtu pojezdových kol však byly pásy prodlouženy. Původní odpružení pojezdových kol podvozku torzními tyčemi bylo nahrazeno hydropneumatickým systémem.

Původní motor V-54 byl nahrazen přeplňovaným, vzduchem chlazeným, vznětovým motorem AVDS-1750-5AT americké výroby o výkonu 677 kW při 2 400 ot./min. Vzhledem k většímu rozměru nové pohonné jednotky byl motorový prostor prodloužen o 60 cm. Dále byl změněn systém odvodu výfukových plynů. Výfuk na levém blatníku nad čtvrtým a pátým pojezdovým kolem, typický pro ruské tanky T-54/T-55 byl odstraněn, počet výfuků byl zvýšen na dva a jejich vyústění bylo přesunuto na strop zadní části korby. Přenos kroutícího momentu z motoru na podvozek zabezpečuje automatická hydromechanická převodovka TCM-304 se čtyřmi rychlostními stupni pro jízdu vpřed a dvěma vzad, která nahradila původní ruský typ.
Tyto úpravy v oblasti pohonu zvýšily rychlost tanku z původních 48 km/h (T-54/T-55) na 69 km/h, akcelerační schopnost tanku dosáhnout rychlosti 32 km/h při hmotnosti 42,8 tuny, se snížila z původních 11,5 sekundy (T-54/T-55) na 8 sekund.

Zbraně a další vybavení
Původní kanón ráže 100 mm byl nahrazen americkým M68 ráže 105 mm s drážkovaným vývrtem a tepelnou ochranou hlavně, převzatým z amerického tanku M60A3. Kanón umožňuje střelbu standardizovanou municí NATO, včetně podkaliberních šípových střel. Doplňkovou výzbroj tvoří kulomet SGMT ráže 7,62 mm, spřažený s kanónem a protiletadlový kulomet M2HB ráže 12,7 mm, lafetovaný v pravé části stropu věže. Pro rychlé a skryté opuštění bojiště je tank vybaven 12 vrhači dýmových granátů M239, rozdělených po šesti na bocích věže.

Původní ruský optický zaměřovač byl nahrazen belgickým systémem řízení palby SABCA Titan Mk1, který je tvořen:
- denním a pasivním nočním zaměřovačem,
- laserovým dálkoměrem,
- úsťovým referenčním kolimátorem,
- balistickým počítačem,
- soustavou senzorů, které balistickému počítači automaticky předávají informace o bočním větru, teplotě a tlaku vzduchu, úhlu natočení věže a rychlosti tanku.
Systém řízení palby je spojen s mechanismem ovládání věže a stabilizace kanónu, dodaným americkou firmou Cadillac Gage.

Tank je dále vybaven novými spojovacími prostředky, průzkumnou infrakamerou AN/VSS-3A, tlakovým filtroventilačním zařízením proti ZHN, zařízením pro detekci požáru a automatickým hasícím systémem. Tank může bez přípravy brodit do hloubky 1,4 m.

Hlavní rozdíly mezi tanky T-54/T-55 a modernizací RAMSES 2

Změny patrné na první pohled:
Původní pojezdová kola byla nahrazena menšími a jejich počet byl zvýšen z původních pěti na šest.
Oproti původnímu podvozku ruských tanků T-54/T-55, který se vyznačuje absencí opěrných kladek a pásy jsou volně položeny na horní části pojezdových kol, jsou u tanku RAMSES 2 doplněny dvě opěrné kladky po obou stranách korby.
Původní ruský motor V-54 byl nahrazen americkým AVDS-1750-5AT, což si vedle zvýšení výkonu z 433 kW na 677 kW vyžádalo prodloužení motorového prostoru o 60 cm a tím i prodloužení celého tanku.
Změna motoru přinesla změnu odvodu výfukových plynů, původní výfuk umístěný na levém blatníku nad čtvrtým a pátým pojezdovým kolem (typický znak ruských tanků T-54/T-55), byl odebrán. Dva nové výfuky jsou umístěny na stropě zadní části korby.
Počet kulometů byl snížen z původních tří na dva, neboť kurzový kulomet ráže 7,62 mm, původně lafetovaný v korbě ruských tanků T-54/T-55 u tanku RAMSES 2 chybí.
Původní kanón ráže 100 mm byl nahrazen americkým M68 ráže 105 mm.

Skryté změny:
Změna motoru pospána výše.
Původní mechanická převodovka ruské výroby byla nahrazena automatickou hydromechanickou převodovkou TCM-304.
V důsledku přestavby vnitřních palivových nádrží tanku se jejich objem zvýšil z 812 l na 1312 l.
Tank je vybaven novým systémem řízení palby SABCA Titan Mk1 belgické výroby.


Zdroje:
Ing. Miloš Soukup Tanky 2. – 3. díl, vydala Vojenská akademie v Brně a Vydavatelství ESo – video ve spolupráci s redakcí Armádního technického magazínu ( ATM), první vydání Praha 1995, ISBN 80-85960-02-8.

Christopher F. Foss: Jane′s Tanky - Příručka pro rozpoznávání, vydalo nakladatelství Jan Vašut, první české vydání v roce 2000 ISBN 80-7236-079-5

mainbattletanks.czweb.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Ramses_II_tank
https://wapedia.mobi/en/Ramses_II_tank


EDIT: informácie v článku opravené podľa pripomienok Hasaghk
URL CZ: https://www.valka.cz/EGY-Ramses-2-t21018#310940Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Ramses-2-t21018#310940Version : 0
Podle studie: The Military Balance in the Middle East, zveřejněné v roce 2004, bylo přestavěno pouze 260 strojů s názvem: Ramses II.


Podle studie: The North African Military Balance, zveřejněné v roce 2005, tanky Ramses II již nejsou ve výzbroji egyptské armády!


Fotografie převzaty:
www.jedsite.info (zaniklé stránky)
https://www.csis.org/burke/mb/me_mb_ai.pdf
www.csis.orgPoznámka
Upraveno: 02.05.2009

EGY - Ramses 2 -


EGY - Ramses 2 -


URL CZ: https://www.valka.cz/EGY-Ramses-2-t21018#100056Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Ramses-2-t21018#100056Version : 0
MOD