Main Menu
User Menu

Pěší pluk 18 [1938-1939]

18th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 18
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 18
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.11.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 18, velitelství
Náhradní prapor pěšího pluku 18
Datum zániku:
Disbanded:
31.07.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.11.1938-31.07.1939 Velitelství 2. divise
Dislokace:
Deployed:
10.11.1938-31.07.1939 Plzeň, ? /

Velitel:
Commander:
10.11.1938-31.07.1939 Dubovský, Karel (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha,
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-18-1938-1939-t209933#593043Verze : 2
MOD