Main Menu
User Menu

Evropský sbor [1992- ]

European Corps / Corps européen / Eurokorps / Eurocorps

     
Název:
Name:
Evropský sbor
Originální název:
Original Name:
Corps européen / Eurokorps
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.05.1992
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.2003 Spojenecké velitelství v Evropě
DD.MM.2003-DD.MM.RRRR Velitelství spojeneckých sil pro operace
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Strasbourg, Quartier Aubert de Vincelles

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Weigt, Jürgen ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.eurocorps.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurocorps
URL : https://www.valka.cz/Evropsky-sbor-1992-t209866#592814Verze : 0
MOD