Main Menu
User Menu

4. samostatný letecký pluk civilního letectví [1942-1944]

4th Detached Aviation Regiment of the Civil Air Fleet

4. samostatný letecký pluk civilného letectva

4-й отдельный авиационный полк ГВФ (4 оап ГВФ/4 оавп ГВФ)

     
Název:
Name:
4. samostatný letecký pluk civilného letectva
Originální název:
Original Name:
4-й отдельный авиационный полк гражданского воздушного флота
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.11.1942
Předchůdce:
Predecessor:
Osobitná Severná letecká skupina civilného letectva
Datum zániku:
Disbanded:
30.11.1944
Nástupce:
Successor:
40. samostatný letecký pluk civilného letectva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 14. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.11.1942-30.11.1944 Gricenko, Nikolaj Antonovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
Zoznam č. 36 útvarov a úradov vojenskej topografickej služby, zastúpení štábov a operatívnych skupín partizánskeho hnutia pri vojenských radách smerov, frontov a armád; jednotiek a útvarov civilného letectva; zahraničných jednotiek na území ZSSR s dobami ich vstupu do Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 11. apríla 1960, č. D-8240 (Перечень No.36 частей и учреждений военно-топографической службы; представительств штабов и оперативных групп партизанского движении при военных советах направлений, фронтов и армий; соединений и частей гражданского воздушного флота; иностранных формирований на территории СССР со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба № Д-8240 от 11.4.60 г.)
https://podvignaroda.ru/?#id=10622227
URL : https://www.valka.cz/4-samostatny-letecky-pluk-civilniho-letectvi-1942-1944-t209783#592637Verze : 1
MOD