Main Menu
User Menu

Mezinárodní vojenský štáb [?- ]

International Military Staff

     
Název:
Name:
Mezinárodní vojenský štáb
Originální název:
Original Name:
International Military Staff
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.nato.int
URL : https://www.valka.cz/Mezinarodni-vojensky-stab-t209747#592547Verze : 0
MOD