Main Menu
User Menu

Skupina komunikačních a informačních systémů NATO [2012- ]

NATO Communication and Information Systems Group / NATO CIS Group / NCISG

     
Název:
Name:
Skupina komunikačních a informačních systémů NATO
Originální název:
Original Name:
NATO Communication and Information Systems Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.2012
Předchůdce:
Predecessor:
Agentura služeb komunikačních a informačních systémů NATO
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.2012-DD.MM.RRRR Velitelství spojeneckých sil pro operace
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. spojovací prapor NATO
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. spojovací prapor NATO
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. spojovací prapor NATO

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.nato.int/cps/en/natohq/structure.htm
en.wikipedia.org
www.rp-online.de
URL : https://www.valka.cz/Skupina-komunikacnich-a-informacnich-systemu-NATO-2012-t209702#592465Verze : 0
MOD