Main Menu
User Menu

Vidhwansak

Vidhwansak

Vidhwansak

विध्वंसक

     
Název:
Name:
Vidhwansak
Originální název:
Original Name:
विध्वंसक
Kategorie:
Category:
opakovací puška
Výrobce:
Producer:
DD.02.2007-DD.MM.RRRR Ordnance Factory, Tiruchirappalli
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
291) kg
Ráže:
Calibre:
12,7 mm, 14,5 mm, 20 mm
Náboj:
Cartridge:
12,7 x 108, 14,5 x 114, 20 x 82
Délka:
Length:
20152) mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
12203) mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
3
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
10804) m/s
Uživatelské státy:
User States:
(pohraniční stráž)
Poznámka:
Note:
Antimateriálová puška s výmennými hlavňami a dalšími prvkami, umožňujúca jednoduché použitie 3 rôznych kalibrov. Prestavba je možná v poľných podmienkach bez použitia špeciálneho náradia do 1 minúty.


Dostrel:
- 14,5 mm: 2300 m
- 12,7 mm: 1800 m
- 20 mm : 1300 m


1) 14,5 mm
pre 12,7 mm: 25 kg, pre 20 mm: 26 kg

2) 14,5mm
pre 12,7 mm: 1700 mm, pre 20 mm: 1795 mm

3) 14,5mm
pre 12,7 mm: 1100 mm, pre 20 mm: 1000 mm

4) 14,5mm
pre 12,7 mm: 845 m/s, pre 20 mm: 720 m/s
Zdroje:
Sources:
ofbindia.gov.in
https://en.wikipedia.org/wiki/Vidhwansak
URL : https://www.valka.cz/Vidhwansak-t209382#591671Verze : 5
MOD
Vidhwansak - viac kalibrová antimateriálová puška vyvinutá na báze pušky Denel NTW-20. Puška bola prvýkrát predstavená v novembri 2005, vojskové skúšky prebehli v marci 2006. Nasledovala objednávka 100 ks pušiek pre potreby Indickej pohraničnej stráže, ktorých výroba prebiehala od februára 2007 a kontrakt bol uzatvorený kompletnou dodávkou v októbri 2008 (neskôr nasledovali ďalšie objednávky a celkom má Pohraničná stráž v užívaní pravdepodobne 400 pušiek). Indická armáda a Vojská ministerstva vnútra (National Security Guards) zbraň nezaviedli z dôvodu prílišnej hmotnosti.

Od roku 2011 je zbraň ponúkaná na medzinárodných trhoch.

Obsluha zbrane je dvojčlenná. Zbraň umožňuje jednoduchou výmenou hlavne, záveru, zásobníka a zameriavača používať 3 rôzne typy munície - 12,7x108, 14,5x114 a 20x82, príčom úprava je možná bez použitia špeciálnych prípravkov aj v poľných podmienkach. Všetky hlavne sú drážkované (8 drážok). Pre zníženie spätného rázu je zbraň vybavená úsťovou brzdou, zameriavač je teleskopický so zväčšením 8x42.


Zdroj: ofbindia.gov.in
https://en.wikipedia.org/wiki/Vidhwansak
URL : https://www.valka.cz/Vidhwansak-t209382#591675Verze : 6
MOD
Fotografia pušky Vidhwansak


Zdroj: Indian Defence-Debate & Facts
Vidhwansak  - Antimateriálová puška Vidhwansak

Antimateriálová puška Vidhwansak
Vidhwansak  - Antimateriálová puška Vidhwansak

Antimateriálová puška Vidhwansak
Vidhwansak  - Antimateriálová puška Vidhwansak

Antimateriálová puška Vidhwansak
URL : https://www.valka.cz/Vidhwansak-t209382#620641Verze : 0
MOD