Main Menu
User Menu

72. samostatná pozorovací letka [1944-1944]

72nd Detached Observation Aviation Squadron

72. samostatná pozorovacia letka

72-я отдельная корректировочная авиационная эскадрилья (72 окраэ)

     
Název:
Name:
72. samostatná pozorovací letka
Originální název:
Original Name:
72-я отдельная корректировочная авиационная эскадрилья
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.01.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
30.06.1944
Nástupce:
Successor:
použitá na formovanie 203. samostatného pozorovacieho prieskumného leteckého pluku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.01.1944-DD.MM.RRRR 21. armáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 23. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
01.01.1944-DD.MM.RRRR Kosťjuk, Savva Kondraťjevič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 22.01.1944 do 30.06.1944
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
URL : https://www.valka.cz/72-samostatna-pozorovaci-letka-1944-1944-t209171#591282Verze : 1
MOD