Main Menu
User Menu

61. samostatná pozorovací letka [194?-1944]

61st Detached Observation Aviation Squadron

61. samostatná pozorovací letka - 2. formovanie

61-я отдельная корректировочная авиационная эскадрилья (61 окраэ) II формирование

     
Název:
Name:
61. samostatná pozorovací letka
Originální název:
Original Name:
61-я отдельная корректировочная авиационная эскадрилья
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
23.03.1944
Nástupce:
Successor:
použitá na formovanie 100. samostatného pozorovacieho prieskumného leteckého pluku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1943-DD.MM.1943 Južný front
DD.MM.1944-DD.MM.1944 8. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-23.03.1944 Strafun, Georgij Dmitrievič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 17.07.1943 do 23.03.1944
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
URL : https://www.valka.cz/61-samostatna-pozorovaci-letka-194-1944-t209124#591195Verze : 2
MOD