Main Menu
User Menu

49. samostatná pozorovací letka [1943-1944] - 2. formování

49th Detached Observation Aviation Squadron - 2nd forming

49. samostatná pozorovacia letka - 2. formovanie

49-я отдельная корректировочная авиационная эскадрилья (49 окраэ) II формирование

     
Název:
Name:
49. samostatná pozorovací letka - 2. formování
Originální název:
Original Name:
49-я отдельная корректировочная авиационная эскадрилья
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.02.1943
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
30.06.1944
Nástupce:
Successor:
použitá na formovanie 203. samostatného pozorovacieho prieskumného leteckého pluku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.06.1943-DD.MM.RRRR 13. letecká armáda
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR 2. úderná armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.02.1943-30.06.1944 Lapšin, Pjotr Zotovič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 03.06.1943 do 30.06.1944

- počas roka 1943 bol velením pluku dočasne poverený mladšij lejtěnant Barykov, Viktor Vasiljevič
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://podvignaroda.ru/?#id=30799045
URL : https://www.valka.cz/49-samostatna-pozorovaci-letka-1943-1944-2-formovani-t209082#591095Verze : 3
MOD