Main Menu
User Menu

4. oddělení /materiální/ štábu 3. rychlé divise [1938-1938]

4th Section /Logistic/ of the Staff of the 3rd Rapid Division

     
Název:
Name:
4. oddělení /materiální/ štábu 3. rychlé divise
Originální název:
Original Name:
4. oddělení /materiální/ štábu 3. rychlé divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 132 - Mobilisovaný útvar 132-A-1
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1938
Nástupce:
Successor:
4. oddělení /materiální/ štábu 3. rychlé divise
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
24.09.1938-15.12.1938 Štáb 3. rychlé divise
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-16.10.1938 Levice, Kasárny Milana R. Štefánika /
16.10.1938-18.10.1938 Tekovské Šarluhy, ? /
18.10.1938-22.11.1938 Šala, ? /
22.11.1938-13.12.1938 Trnava, ? /
13.12.1938-15.12.1938 Bratislava, Budova zemského velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
24.09.1938-15.12.1938 Sacher, Vilém (kapitán dělostřelectva)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
krycí jméno DAVID 7
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "David"
URL : https://www.valka.cz/4-oddeleni-materialni-stabu-3-rychle-divise-1938-1938-t208962#590833Verze : 2
MOD