Main Menu
User Menu

Úřad vyššího polního prokurátora VIII. sboru [1938-1938]

Higher Field Prosecutor's Office of the 8th Corps

     
Název:
Name:
Úřad vyššího polního prokurátora VIII. sboru
Originální název:
Original Name:
Úřad vyššího polního prokurátora VIII. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 110 - Mobilisovaný útvar 110-B-4
Datum zániku:
Disbanded:
18.11.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
27.09.1938-18.11.1938 Velitelství VIII. sboru
27.09.1938-04.10.1938 Úřad vrchního polního prokurátora
04.10.1938-18.11.1938 Úřad vyššího polního prokurátora III. armády
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-29.09.1938 Trenčín, Budova sborového velitelství /
29.09.1938-04.10.1938 Uherské Hradiště, Kasárny Přemysla Otakara II. /
04.10.1938-10.10.1938 Myjava, ? /
10.10.1938-04.11.1938 Hlohovec, Kasárny Milana R. Štefánika /
04.11.1938-16.11.1938 Piešťany, Kasárny Milana R. Štefánika /
16.11.1938-18.11.1938 Trenčín, Budova sborového velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
27.09.1938-18.11.1938 Hrdlička, Jan (podplukovník justiční služby)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-18.11.1938 Úřad nižšího polního prokurátora VIII. sboru

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
krycí jméno ?
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "Tajovský"
URL : https://www.valka.cz/Urad-vyssiho-polniho-prokuratora-VIII-sboru-1938-1938-t208901#590679Verze : 1
MOD