Main Menu
User Menu

Rhondda Cynon Taf

     
Název:
Name:
Rhondda Cynon Taf
Originální název:
Original Name:
Rhondda Cynon Taf
Vyšší územní celek:
Upper Territorial Unit:
Wales
Nižší územní celky:
Lower Territorial Units:
-
Sídlo:
Capital:
Clydach Vale
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
?
Rozloha:
Area:
424 km2
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
Powys
Merthyr Tydfil
Caerphilly
Cardiff
Vale of Glamorgan
Bridgend
Neath Port Talbot
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhondda_Cynon_Taf
Mapa:
Map:
URL : https://www.valka.cz/Rhondda-Cynon-Taf-t208862#590620Verze : 0
MOD