Main Menu
User Menu

Maya de Baztán

Amaiur / Maya (ES-NA)

     
Název:
Name:
Amaiur / Maya
Originální název:
Original Name:
Maya de Baztán,
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Baztán
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
43°11'59.89"N 1°28'49.54"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
25.07.1813-DD.07.1813
1. prapor 42. (královského horalského) pěšího pluku
1st Battalion of the 42nd (Royal Highland) Regiment of Foot
25.07.1813-DD.07.1813
1. prapor 51. (2. yorkshirského západoridingského) pěšího pluku
1st Battalion of the 51st (2nd Yorkshire West Riding) Regiment of Foot
25.07.1813-DD.07.1813
1. prapor 57. (Západní Middlesex) pěšího pluku
1st Battalion of the 57th (the West Middlesex) Regiment of Foot
25.07.1813-DD.08.1813
1. prapor 61. (jihogloucestershirského) pěšího pluku
1st Battalion of the 61st (the South Gloucestershire) Regiment of Foot
25.07.1813-DD.07.1813
1. prapor 71. (horalského) pěšího pluku (lehkého pěšího)
1st Battalion of the 71st (Highland) Regiment of Foot (Light Infantry)
25.07.1813-DD.07.1813
1. prapor 74. pěšího pluku
1st Battalion of the 74th Regiment of Foot
25.07.1813-DD.07.1813
1. prapor 79. pěšího pluku (Cameronovich horalů)
1st Battalion of the 79th Regiment of Foot (Cameron Highlanders)
25.07.1813-DD.07.1813
1. prapor 82. pěšího pluku (prince z Walesu dobrovolnického)
1st Battalion of the 82nd Regiment of Foot (Prince of Wales\'s Volunteers)
25.07.1813-DD.07.1813
1. prapor 88. pěšího pluku (Connaughtští rangeři)
1st Battalion of the 88th Regiment of Foot (Connaught Rangers)
25.07.1813-DD.07.1813
1. provizorní prapor
1st The Provisional Battalion
25.07.1813-DD.07.1813
1./28. pěšího pluku
1st/28th Regiment of Foot
25.07.1813-DD.07.1813
1./32. pěšího pluku
1st/32nd Regiment of Foot
25.07.1813-DD.07.1813
1./36. pěšího pluku
1st/36th Regiment of Foot
25.07.1813-DD.07.1813
1./40. pěšího pluku
1st/40th Regiment of Foot
25.07.1813-DD.07.1813
1./45. pěšího pluku
1st/45th Regiment of Foot
25.07.1813-DD.07.1813
1./48. pěšího pluku
1st/48th Regiment of Foot
25.07.1813-DD.07.1813
1./50. pěšího pluku
1st/50th Regiment of Foot
25.07.1813-DD.07.1813
2. /34. pěšího pluku
2nd/34th Regiment of Foot
25.07.1813-DD.07.1813
2. /53. pěšího pluku
2nd / 53rd Regiment of Foot
25.07.1813-DD.07.1813
2. prapor 58. (Rutlandshire) pěšího pluku
2nd Battalion of the 58th (the Rutlandshire) Regiment of Foot
25.07.1813-DD.07.1813
32. (cornwallský) pěší pluk
32nd (the Cornwall) Regiment of Foot
25.07.1813-DD.07.1813
36. (herefordshirský) pěší pluk
36th (the Herefordshire) Regiment of Foot
25.07.1813-DD.07.1813
40. (2. somersetshirský) pěší pluk
40th (the 2nd Somersetshire) Regiment of Foot
25.07.1813-DD.07.1813
42. (královský horalský) pěší pluk
42nd (Royal Highland) Regiment of Foot
25.07.1813-DD.07.1813
45. (nottinghamshirský) pěší pluk
45th (the Nottinghamshire) Regiment of Foot
25.07.1813-DD.07.1813
50. (západokentský) pěší pluk
50th (the West Kent) Regiment of Foot
25.07.1813-DD.07.1813
51. (2. yorkshirský západoridingský) pěší pluk (lehký pěší)
51st (2nd Yorkshire West Riding) Regiment of Foot (Light Infantry)
25.07.1813-DD.07.1813
71. (horalský) pěší pluk (lehký pěší)
71st (Highland) Regiment of Foot (Light Infantry)
25.07.1813-DD.07.1813
74. pěší pluk
74th Regiment of Foot
25.07.1813-DD.07.1813
79. pěší pluk (Cameronovi horalé)
79th Regiment of Foot (Cameron Highlanders)
25.07.1813-DD.07.1813
82. pěší pluk (prince z Walesu dobrovolnický)
82nd Regiment of Foot (Prince of Wales\'s Volunteers)
25.07.1813-DD.07.1813
88. pěší pluk (Connaughtští rangeři)
88th Regiment of Foot (Connaught Rangers)
25.07.1813-DD.07.1813
92. pěší pluk
92nd Regiment of Foot
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://es.wikipedia.org/wiki/Maya_(Navarra)
URL : https://www.valka.cz/Maya-de-Baztan-t208620#590217Verze : 0
MOD