Tajná státní policie

Secret State Police
Geheime Staatspolizei (Gestapo)
Geheime Staatspolizei (Gestapo)
Tajná státní policie
URL : https://www.valka.cz/Tajna-statni-policie-t2085#7351 Verze : 0
Klaus Barbie "The Butcher of Lyon"
šéf gestapa v Lyonu, 1943
taky důstojník SS
URL : https://www.valka.cz/Tajna-statni-policie-t2085#48667 Verze : 0
při brouzdání po netu sem narazil na jednu fotku, co například dělala německá armáda a Gestapo na Ukrajině
fotka by měla být z února 1943 z Charkova
URL : https://www.valka.cz/Tajna-statni-policie-t2085#48712 Verze : 0
Mimochodem, gestapo vzniklo na popud Göringa ale on sám mu nikdy přímo nešéfoval, vzniklo z politického referátu pruské policie, tento referát byl původně silně obsazen sociálními demokraty, po 30. ledni 1933 a nástupu Göringa jako ministra vnitra, se na čelná místa dostali zasloužilí členové NSDAP a často členové SS a SA. někdy v polovině roku pak byl celý úřad přejmenován na tajnou státní policii. Dalším krokem byla centralizace policejních sil (dříve měla každá země svou policii a vlastní vládu) a následně i zvýšení pravomoci gestapa nad rámec normální policie. v prvním období nebyly vztahy mezi policií (i gestapem) a SS nebo SA hlídající vznikající koncentrační tábory nijak dobré, a v některých případech dokonce SA zahájila výstražnou palbu na úředníky policie kteří si přišli pro vězně. To se ovšem brzy změnilo, obě složky začali spolupracovat, zvláště po tom co se druhým velitelem gestapa stal R. Heydrich, reálně se zdá že opravdovým tvůrcem toho co si představujeme pod pojmem gestapo - tedy represívní aparát - vytvořil právě on. Kromě boje proti nepřátelům nacistického pořádku byl dalším úkolem gestapa i zpravodajská činnost(z našeho pohledu kontrašpionáž) zde se doplňovala s RSHA.
URL : https://www.valka.cz/Tajna-statni-policie-t2085#48735 Verze : 0
GESTAPO SS
Polizei Angestellter SS-Mann, SS-Sturmann, SS-Rottenführer
Asistent-Anwehrter SS-Unterscharführer
Krim.Asistent SS-Scharführer, SS-Oberscharführer
Krim.Oberasistent SS-Hauptscharführer
Krim.Sekretär SS-Sturmscharführer
Krim.Obersekretär SS-Untersturmführer
Krim.Inspektor SS-Obersturmführer
Krim. Komissar SS-Hauptsturmführer
Krim.Rat, Krim.Direktor SS-Sturmbannführer
Krim.Oberregierungsrat SS-Obersturmbannführer
Krim.Reg.Direktor SS-Standartenführer
Ministerialrat SS-Oberführer
Ministerialdirektor SS-Brigadeführer
Ministerialdirigent SS-Gruppenführer
Unterstaatssekratär SS-Obergruppenführer
Staatssekratär SS-Oberstgruppenführer
URL : https://www.valka.cz/Tajna-statni-policie-t2085#96551 Verze : 0

Citace - bitaxe :

Mimochodem, gestapo vzniklo na popud Göringa ale on sám mu nikdy přímo nešéfoval, vzniklo z politického referátu pruské policie, tento referát byl původně silně obsazen sociálními demokraty, po 30. ledni 1933 a nástupu Göringa jako ministra vnitra, se na čelná místa dostali zasloužilí členové NSDAP a často členové SS a SA. někdy v polovině roku pak byl celý úřad přejmenován na tajnou státní policii. Dalším krokem byla centralizace policejních sil (dříve měla každá země svou policii a vlastní vládu) a následně i zvýšení pravomoci gestapa nad rámec normální policie. v prvním období nebyly vztahy mezi policií (i gestapem) a SS nebo SA hlídající vznikající koncentrační tábory nijak dobré, a v některých případech dokonce SA zahájila výstražnou palbu na úředníky policie kteří si přišli pro vězně. To se ovšem brzy změnilo, obě složky začali spolupracovat, zvláště po tom co se druhým velitelem gestapa stal R. Heydrich, reálně se zdá že opravdovým tvůrcem toho co si představujeme pod pojmem gestapo - tedy represívní aparát - vytvořil právě on. Kromě boje proti nepřátelům nacistického pořádku byl dalším úkolem gestapa i zpravodajská činnost(z našeho pohledu kontrašpionáž) zde se doplňovala s RSHA.1. Když se dostal Göring do čela Pruska, tak skutečně vytvořil gestapo (z oddělení Ia Pruské státní policie. Nadřízeným byl z titulu své politické funkce, reálným šéfem byl R. Diels (Göring se mu později odvděčí tím, že ho vyškrtne ze seznamu smrti pro noc dlouhých nožů). Göring tedy ovládal policii v Prusku. V Bavorsku Himmler a ten posléze ovládl policii v celé říši. S Göringem se dohodli. Měli společného nepřítele: Röhma a jeho SA. Göring s SA v Prusku soupeřil o moc a v Himmlerovi a Heydrichovi (a rovněž v Reichenauovi, potažmo v Reichswehru, který SA nenáviděl) našel spojence. Gestapo tedy předal SSmanům (x na svoji ochranu si zřídil ale Landespolizeigruppe) - 1934 prakticky, 1936 de iure. Ti tak ovládali celou kontrašpionáž vyjma abwehru, který bude připojen až po likvidaci Canarise.


2. Rudolf Diels si skutečně zpočátku, kdy gestapu šéfoval, chodil pro vězně do koncentráků, bunkrů a věznic SA, kde esamani drželi a mučili spousty lidí. To se SA samozřejmě nelíbilo. Jednak tím bylo zpochybňována jejich "práce", druhak v tom cítili omezení své moci (celkově se cítili omezeni na odměnách za zásluhy o Machtübernahme, přestože všude nalezli různí SA-Berateři, kteří svým diletantismem spíše škodili - což se zajídalo spoustě lidí).


3. Gestapo se nedoplňovalo s RSHA, ale bylo jednou z jeho složek Wink Gestapo bylo Amt IV v rámci RSHA. Před vznikem RSHA bylo gestapo součástí Sipo (Sicherheitspolizei). Gestapo se "doplňovalo" v práci s SD, ne tedy s RSHA. Wink Smile
URL : https://www.valka.cz/Tajna-statni-policie-t2085#96556 Verze : 0
to RoBoT díky
Jinak to že příslušníci gestapa chodili normálně oblečeni (ne tedy v kožeňáku i v létě je vidět pokud se podíváte na jejich fotky. Právě teď u nás běží v muzeu výstava k osvobození a krom jiných je tam i část věnovaná místní služebně (jedna ze dvou v kraji) kde jsou fotky z běžného života (posezení s kolegy a podobně) samozřejmě jsou to normální lidé na pohled nerozlišitelní. Uvedené hodnosti jsou policejní (tedy třeba kriminální komisařú a na rozdíl od filmů kde se zdá že jich všude bylo tisíce ta pobočka (druhá byla v Táboře) má asi patnáct lidí i s ženami ve funkci písařek. podle toho to vypadá že vlastních výkoných členů bylo kolem deseti (měli krom jiného fotografa a tlumočníka - ten byl aspoň podle jména možná čech) docela by mne zajímalo kolik mělo gestapo v celém protektoráto lidí (nemyslím udavače, ale opravdu lidi kteří byla úředníka této policie)
URL : https://www.valka.cz/Tajna-statni-policie-t2085#96592 Verze : 0
Služební průkaz. Zde W.Leimar, kriminální komisař pražského GESTAPA, vedoucí protiparašustického referátu.
URL : https://www.valka.cz/Tajna-statni-policie-t2085#97295 Verze : 0
Příklad rozdělení úřadovny GESTAPA. Členění jednotlivých úřadoven se mohlo mírně lišit. Členění jak je zde uvedeno se používalo od 27.září 1939, kdy se GESTAPO stalo IV. úřadem RSHA.


Úřadovna se dělila na pět hlavních oddělení:
I.oddělení - organizační, správní, osobní


II.oddělení - hospodářské a správní záležitosti


III.oddělení - skupina pro zvláštní úkoly, např. vyšetřování velezrady, špionáže v průmyslových závodech či kontaktů civilního obyvatelstva s válečnými zajatci. (později rozpuštěno a rozděleno do ostatních oddělení)


IV. oddělení - exekutiva, jednotka pro operační určení 1: operační formace pro boj s odbojovým hnutím, provádění důležitých prohlídek, intervence v případech sabotáže a vloupání politického charakteru
-jednotka pro zvláštní určení 2: archív úřadovny (zabavené tiskoviny, letáky atd.)
Nepřetržitá služba pro příjem zatčených, příjem hlášení od konfidentů a důvěrníků


V. od půlky r.1944 bylo jako páté oddělení zařaze Kripo (kriminální policie)


Jednotlivá oddělení se dále dělila na referáty:
I A W - branný poměr úředníků zaměstnanců služebny
I A 1 - osobní záležitosti úředníků (jmenování, odvelení, přeložení)
I A 3 - osobní záležitosti důstojníků pohraniční policie
I A 4 - úrazy ve službě, služební vyznamenání
I A 5 - osobní referát SS, přorovnávání služebních funkcí hodnostem SS
I A 6 - sociální péče (zabezpečení vdov a sirotků po padlých příslušnících gestapa, oslavy osobních výročí)
I B 1 - školení v nac.ideologii, příprava kandidátů ke studiu ve škole pro vedoucí pracovníky SS
I B 2 - výcvik ve střelbě, služební tělesné cvičení a sport
I D - disciplinární záležitosti úředníků a zaměstnanců, dotazníky a posudky


II A - účtárna
II A 1 - služební požitky a platy úředníků, podpory a výpomoci
II A 2 - služební platy a požitky zaměstnanců
II A 3 - péče o nemocné, poukazy k lékaři, do nemocnic a SS lazaretů
II A 4 - cestovné, odlučné, přetěhovávací poplatky, služební jízdenky
II A 5 - správa a sklad zabaveného majetku
II B - správa budov
II B 1 - záležitosti služebních budov (pronájem, novostavby). Kancelářské potřeby
II B 2 - vydávání služebních stejnokrojů
II B 3 - výpomocné ošacování, vyplácení ošacovacíh příspěvků
II B 4 - bytové oddělení, přidělování služebních bytů
II B 5 - správa závodních jídelen a kasin
II C - technické záležitosti
II C 1 - telefony
II C 2 - dálnopis
II C 3 - alužební vozidla a řidiči
II C 4 - správa služebních zbraní, kol a dílen


IV 1 - opozice
IV 1 a - levicová hnutí
IV 1 a 1 - komunismus
IV 1 a 2 - zákázaný poslech zahr.rozhlasu
IV 1 a 3 - vyhodnocování a kartotéka letáků
IV 1 a 4 - masrxismus (socdem)
IV b - pravicové hnutí
IV 1 b 1 - pravicová opozice
IV 1 b 2 - pravicové spolky, svazy, jednotlivci
IV 1 b 3 - film, tisk a kulturní záležitosti, sběr letáků shozených z letadel a balónů
IV 1 c - zahraniční dělníci, zahaleči, váleční zajatci
IV 1 c 1 - útěky z práce v říši, vyhýbání se práci, váleční zajatci a jejich podpora, zajišťování rodinných příslušníků emigrantů (do 1944), hospodářské delikty
IV 1 c 2 - ruští emigranti a dlěníci z východu, cizonárodní menšiny a jejich organizace, přezkušování, internování a sledování cizinců
IV 2 - sabotáže
IV 2 a - sabotáže, zbrojní průmysl a zbraně
IV 2 a 1 - sabotáže, střežení zbrojního průmyslu, úmylsné sebezraňování, porušování pracovního nasazení a pracovní morálky, žhářství ve zbrojním průmyslu, atantáty
IV 2 a 2 - držení zbraní, zbrojní pasy, honební lístky i povolení na výzbroj, náboje a třaskaviny, neoprávněné držení
IV 2 b - parašutisté a partizáni, rádiové protihry
IV 2 b 1 - sabotáže na železnicích, komunikacíh, poštovním a telegrafním spojení, v elektrárnách, vodárnách na přehradách, přestupky proti pracovní, morálce politické vraždy (atentáty)
IV 2 b 2 - angličtí parašutisté, ruští parašutisté a partyzáni, organizace spolupracovníků (tzv. volavčí sítě), příprava pátracích akcí, rádiové protihry
IV 2 b 3 - dešifrovací oddělení (Funkabwehr), ochrana proti zahr.vasílání, sledování zpráv vysíláných zahr.rozhlasem
IV 2 b 4 - identifikace osob, fotografické oddělení, otisky prstů
IV - 3 Obranné zpravodajství
IV 3 a - obrana proti špionáži, zběhové, případy velezrady, zvláštní přezkušování, záležitosti letišť, vyhodnocování zabavených spisů špionážního charakteru,
IV 3 b - hospodářské záležitosti, zajišťování průmyslu, obranní pověřenci, závodní stráž (Werkschutz), dohladací průmyslová komise, ztráty tajných materiálů, ochrana patentů
IV 3 c - hraniční záležitosti, pasy, propustky, přezkušování víz (do 11/1944 poté IV G)
IV 3 d - střežení válečně důležitého hospodářství (do 11/1944 poté IV 3 c)
IV 3 e - spojení k frontovým zpravodajcům, obrana proti nepčátelským zpr.službám
IV 4 - světonázorový protivník
IV 4 a - církve, sekty, svobodné zednářství, terstné činy duchovních, spiritismus, vykládání karet, jasnovidci a věštkyně
IV 4 b - židé a míšenci, emigranti
IV 5 - zvláštní případy
IV 5 a - ochrana vedoucích činitelů, vydávání se za úřední orgán (provokace), odposlech tel.hovorů, zvláštní úkoly (např. anonymní dopisy)
Stálá služba (u řídících úřadoven vykonávala tuto činnost stálá skupina úředníků)
IV 5 b - záležitosti NSDAP a jejich složek, tisk
IV 6 - kartotéky a spisovna, ochranná vazba
IV 6 a 1 - hlavní kartotéka zatčených, pátrací kartotéka, spisy stanného soudu, záležitosti vazby, transporty vězňů
IV 6 b - ochranná vazba, pracovněvýchovné tábory (od 1944)
IV N - zpr.služba a evidence konfindentů
IV F - bádání - výzkum a příčin politických a dalších událostí
IV G - pohraniční záležitosti (od 11/1944 IV 3 c)
IV M - spojovací referát k Wehrmachtu a Waffen SS, organizace obrany řídící úřadovny, venkovních služeben, organizace nouzové zpr.služby
IV M 1 - ochranná služba ve zpr.styku, ochrana vlastní pošty, dálnopisu, optická a akustická spojení, poštovní holubi.
URL : https://www.valka.cz/Tajna-statni-policie-t2085#116162 Verze : 0
Členění konfindentů GESTAPA:


V-Personen (Vertrauenspersonen) - důvěrníci, osvědčení konfidenti podávající pravidelná hlášení za měsíční plat.


W-Personen (Weber) - verbíři, jejich úkolem bylo rozšiřování sítě konfidentů


G-Personen (Gewährspersonen) - spolehlivé osoby, příležitostně nasazováni do určitých oblastí a společenských sfér s úkolem zjištění konkrétních informací.


A-Personen (Auskunftspersonen) - zpravodajci, příležitostní informátoři (někdy označováni také jako I-Personen, informátoři). Někteří nespolupracovali s GESTAPEM vědomě, informace od nich získané GESTAPU většinou donášeli V-Personen, nebo G-Personen.
URL : https://www.valka.cz/Tajna-statni-policie-t2085#116165 Verze : 0
Nomenklatura Tajné státní policie:


 Služební hodnost Odpovídající hodnost SS Roční plat (v RM)
 Střední úředníci výkonné služby:  
 kriminální asistent SS-Oberscharführer 2160-2340 
 vrchní kriminální asistent SS-Hauptscharführer 2000-3000
 kriminální tajemník SS-Untersturmführer 2350-3500
 vrchní kriminální tajemník SS-Untersturmführer 2300-4200
 kriminální inspektor SS-Obersturmführer 2800-5000
 Vedoucí úředníci výkonné služby:  
 kriminální komisař SS-Obersturmführer 3900-5300
 kriminální rada SS-Hauptsturmführer 4800-7000
 kriminální ředitel SS-Sturmbannführer 4800-7800
 vládní a kriminální rada SS-Sturmbannführer 4800-8400
 vrchní vládní a kriminální rada SS-Obersturmbannführer 7000-9700
 vládní a kriminální ředitel SS-Standartenführer 6200-10600
 říšský kriminální ředitel SS-Standartenführer 6200-10600
 Nižší úředníci policejní správní služby:  
 úřední pomocník SS-Unterscharführer 1700-2400
 domovník SS-Scharführer 1700-2400
 vrchní vězeňský strážmistr SS-Oberscharführer 1800-2700
 hlavní vězeňský strážmistr SS-Hauptscharführer 1800-2700
 Střední úředníci policejní správní služby  
 policejní asistent SS-Oberscharführer 2100-2800
 policejní tajemník SS-Untersturmführer 2350-3500
 vrchní policejní tajemník SS-Untersturmführer 2300-4200
 Vedoucí úředníci policejní správy:  
 policejní inspektor SS-Obersturmführer 2800-5000
 vrchní policejní inspektor SS-Hauptsturmführer 2800-5300
  SS-Hauptsturmführer 3000-5800
 policejní rada SS-Sturmbannführer 4800-7000

Zdroj:
SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa: nacistická bezpečnostní policie v českých zemích 1938-1945, Naše vojsko, Praha 1986.
URL : https://www.valka.cz/Tajna-statni-policie-t2085#235621 Verze : 0

Diskuse

Já jsem si myslel, že Gestapáci vždycky nosili takový ty hnědý pláště a propo mám na tebe tři otázky: 1) Mělo Gestapo nějaký hodnosti?
2) Nemáš ještě nějaký jiný fotky, třeba z nějakejch jinejch měst?
URL : https://www.valka.cz/Tajna-statni-policie-t2085#48649 Verze : 0
Myslím, že uniformy to byly asi fakt SS, jelikož když jsem se díval do literatury, tak tam bylo napsaný třeba: "...gestapák SS-Unterscharführer
Wolf..." uděla tohle a tohle. To s těma pláštěma: Jelikož to měla být tajná policie a měla mimo jiné získávat informace o "nepřátelích státu", tak nemohla mezi lidi v uniformě, pač by si lidi dávali pozor na to co říkají, tak asi jednoduše nosila civil. Že to byly ty černý a hnědý pláště, tak to bylo dobou- téměř v každém filmu pro pamětníky tak chodí lidi oblečení... Po nějakých fotkách se podívám...
URL : https://www.valka.cz/Tajna-statni-policie-t2085#48653 Verze : 0
to Dexter nechci ti brát iluze aleten plášť je standardnídvojitý plášť používaný motocyklisty wehrmachtu, s tajnou policií nemá nic společného, ostaně na té první fotce jde o toho člověka uprostřed (ten bez opasku) o kterém se v popisu praví že byl velitelem gestapa, pokud se někde píše SS hodnost jde spíše o souběh, gestapo vyšlo z pruské tajné policie a alespoň zpočátku určitě používalo policejní hodnosti, jinou věcí je že člen gestapa mohl být zároveň členem SS. Gestapo samozřejmě uniformy nenosilo to co je jakýmsi samoznakem pro gestapáka v starších filmech je ostatně kožený kabát obvykle černý nebo možná hnědý (filmy jsou většinou černobílé) ne gumák, s tím by asi vypadal dost divně. Ve francouzských filmech je to pro změnu světlý baloňák. Ostatně na filmy moc nedejte podle nich byl gestapák na každém rohu v reálu jich bylo v protektorátu poměrně málo, třeba v jižních čechách byly jen dvě služebny, Budějovice a Tábor, jinde to vyřizovala normální policie. Jako nástroj teroru bylo ovšem gestapo zřejmě velmi výkonné a právem bylo po válce označeno jako zločinecká organizace.
URL : https://www.valka.cz/Tajna-statni-policie-t2085#48693 Verze : 0
tak za ten kabát sorry, já ho našel na jednom webu, tak sem to sem kopnul bez přemejšlení... už je pryč
s tou fotkou máš pravdu, je to přesně ten na koho ukazuje ta šipka, ti dva důstojníci v popředí ani nejsou od SS, v popisu se říká jen to, že ten Klaus Barbie byl taky důstojníkem SS, ne že každej gestapák byl od SS (jestli myslíš tohle)
URL : https://www.valka.cz/Tajna-statni-policie-t2085#48710 Verze : 0

Citace - Melkor :

Já jsem si myslel, že Gestapáci vždycky nosili takový ty hnědý pláště a propo mám na tebe tři otázky: 1) Mělo Gestapo nějaký hodnosti?Ty hnědý pláště jsou spíše filmové klišé, aby divák hned poznal "záporňáka". Příslušníci GESTAPA nosili většinou běžné civilní oblečení, aby splynuli s davem. On by asi "tajnej", kterýho pozná sedmiletý dítě na 100 metrů nebyl moc platnej.
Co se týče uniforem SS, je to trochu složitější. Z nařízení H.Himmlera měl každý příslušník GESTAPA právo nosit uniformu SS s hodnostním označením odpovídajícím jeho služebnímu zařazení (viz.přehled níže), a to i v případě, že příslušníkem SS nebyl. Například v roce 1939 mělo GESTAPO necelých 20.000 úředníků a k SS příslušely pouhé tři tisícovky. Nicméně pokud chtěl úředník GESTAPA dostatečně rychle postupovat po služebním žebříčku poskytovalo mu členství v SS velmi podstatnou výhodu, ve vyšších funkcích se totiž v naprosté většině vyskytovali pouze členové SS. Ne každý příslušník GESTAPA, který se přihlásil k SS byl přijat, mnozí pro svůj vysoký věk, další pro své hříchy před nástupem nacistů k moci a někteří nemohli dostatečně prokázat svůj rasový původ.
Což nic neměnilo na tom, že jako příslušníci GESTAPA měli právo nosit uniformu SS.
URL : https://www.valka.cz/Tajna-statni-policie-t2085#96549 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více