Main Menu
User Menu

324. samostatná průzkumná letka [1941-1942]

324th Detached Reconnaissance Aviation Squadron

324. samostatná prieskumná letka

324-я отдельная разведывательная авиационная эскадрилья (324 ораэ)

     
Název:
Name:
324. samostatná průzkumná letka
Originální název:
Original Name:
324-я отдельная разведывательная авиационная эскадрилья
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.11.1941
Předchůdce:
Predecessor:
letka 2. rýchleho bombardovacieho leteckého pluku
Datum zániku:
Disbanded:
30.12.1942
Nástupce:
Successor:
použitá na doplnenie 50. samostatného prieskumného leteckého pluku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.07.1942-DD.12.1942 2. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.11.1941-30.12.1942 Ždanov, Ivan Ivanovič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Petljakov Pe-2
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 26.06.1942 do 30.12.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
parnasse.ru
URL : https://www.valka.cz/324-samostatna-pruzkumna-letka-1941-1942-t208565#590074Verze : 1
MOD