Main Menu
User Menu

Štáb 1. divise [1920-1938]

Staff of the 1st Division

     
Název:
Name:
Štáb 1. divise
Originální název:
Original Name:
Štáb 1. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Štáb 7. divise
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 113
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.01.1920-24.09.1938 1. divise, velitelství
Dislokace:
Deployed:
01.01.1920-24.09.1938 Praha, Kasárny Jiřího z Poděbrad /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.01.1920-DD.02.1921 Dentz, Henri-Ferdinand (major generálního štábu)
DD.02.1921-DD.04.1922 Osvald, Jiří (major generálního štábu)
DD.04.1922-DD.10.1923 Kálal, Bohuslav (podplukovník generálního štábu)
DD.10.1923-DD.10.1926 Kvapil, Ladislav (podplukovník generálního štábu)
DD.10.1926-04.05.1928 Koubek, Bedřich (podplukovník generálního štábu)
04.05.1928-DD.09.1928 Koubek, Bedřich (plukovník generálního štábu)
DD.09.1928-DD.09.1931 Braun, Josef (podplukovník generálního štábu)
DD.09.1931-DD.09.1935 Eret, Josef (podplukovník generálního štábu)
DD.09.1935-22.12.1936 Lisý, Jaroslav (podplukovník generálního štábu)
22.12.1936-DD.09.1937 Lisý, Jaroslav (plukovník generálního štábu)
DD.09.1937-24.09.1938 Feistmantl, Rudolf (podplukovník generálního štábu)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Čs. vojenská správa 1918-1939 - Vyšší velitelství, Velitelství 1. divise
Fidler, J. - Sluka, V.: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha 2006.
URL CZ: https://www.valka.cz/Stab-1-divise-1920-1938-t208519#589980Verze : 4
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Staff-of-the-1st-Division-t208519#589980Version : 0
MOD