Main Menu
User Menu

119. samostatná armádní průzkumná letka [1941-RRRR]

119th Detached Army Reconnaissance Aviation Squadron

119. samostatná armádna prieskumná letka

119-я отдельная армейская разведывательная авиационная эскадрилья (119 ораэ)

     
Název:
Name:
119. samostatná armádní průzkumná letka
Originální název:
Original Name:
119-я отдельная армейская разведывательная Краснознаменная авиационная эскадрилья
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.06.1941
Předchůdce:
Predecessor:
letka 311. samostatného prieskumného leteckého pluku
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.06.1941-DD.04.1942 55. zmiešaná letecká divízia
DD.08.1942-DD.12.1943 7. armáda
DD.01.1944-DD.03.1944 257. zmiešaná letecká divízia
DD.04.1944-DD.05.1945 7. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.06.1941-DD.MM.RRRR Perepelica, Ivan Marťjanovič (Major / Mайор)
DD.MM.RRRR-26.06.1943 Muntjan, Pavel Andrejevič (Kapitan / Kапитан)
DD.MM.RRRR-08.07.1943 Baranov, Jevgenij Sergejevič (Kapitan / Kапитан)
24.07.1943-DD.MM.RRRR Mosin, Ivan Ivanovič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Tupolev SB
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Petljakov Pe-2
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 24.06.1941 do 14.11.1944

- vyznamenaná 31.10.1944 Radom Červenej zástavy
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
Medveď, A.: Sovjetskaja razvedateľnaja aviacija v načaľnyj period vojny, žurnal Aviacija, 4/2000 (Александр Медведь. Советская разведывательная авиация в начальный период войны, ЖУРНАЛ "АВИАЦИЯ" 2000 № 04)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/rae119.php
ru.wikipedia.org
https://www.proza.ru/2017/07/17/849
www.poisk-pobeda.ru
URL : https://www.valka.cz/119-samostatna-armadni-pruzkumna-letka-1941-RRRR-t208458#589859Verze : 7
MOD