Main Menu
User Menu

Alkmaar

Alkmaar

     
Název:
Name:
Alkmaar
Originální název:
Original Name:
Alkmaar
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
provincie Severní Holland
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
52°37'59.98"N 4°45'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
veža Grote of Sint-Laurenskerk
budova mestského zastupitelstva
veterný mlyn De Groot of de Molen van Piet
kstol de Sint Josephkerk
Muzea:
Museums:
museum Beatles
museum Hollandských syrov
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
02.10.1799-DD.10.1799
1./29. pěšího pluku
1st/29th Regiment of Foot
02.10.1799-DD.MM.RRRR
1./31. pěšího pluku
1st/31st Regiment of Foot
02.10.1799-DD.10.1799
1./35. pěšího pluku
1st/35th Regiment of Foot
02.10.1799-DD.10.1799
1./40. pěšího pluku
1st/40th Regiment of Foot
02.10.1799-DD.10.1799
1./56. pěšího pluku
1st/56th Regiment of Foot
02.10.1799-DD.10.1799
23. pěší pluk (Královský velšský fyzilírský pluk)
23rd Regiment of Foot (Royal Welsh Fuzileers)
02.10.1799-DD.10.1799
29. (worcestershirský) pěší pluk
29th (the Worcestershire) Regiment of Foot
02.10.1799-DD.MM.RRRR
31. (huntingdonshirský) pěší pluk
31st (the Huntingdonshire) Regiment of Foot
02.10.1799-DD.10.1799
35. (dorsetshirský) pěší pluk
35th (the Dorsetshire) Regiment of Foot
02.10.1799-DD.10.1799
40. (2. somersetshirský) pěší pluk
40th (the 2nd Somersetshire) Regiment of Foot
02.10.1799-DD.10.1799
92. (horalský) pěší pluk
92nd (Highland) Regiment of Foot
DD.10.1799-DD.MM.1799
1. prapor 49. (hertfordshirského) pěšího pluku
1st Battalion of the 49th (the Hertfordshire) Regiment of Foot
DD.10.1799-DD.10.1799
1. prapor 63. (západosuffolkského) pěšího pluku
1st Battalion of the 63rd (the West Suffolk) Regiment of Foot
DD.10.1799-DD.10.1799
1. prapor 79. (horalského-cameronského dobrovolnického) pěšího pluku
1st Battalion of the 79th (Highland-Cameron Volunteers) Regiment of Foot
DD.10.1799-DD.10.1799
1. prapor 85. pěšího pluku
1st Battalion of the 85th Regiment of Foot
DD.10.1799-DD.10.1799
1./55. pěšího pluku
1st/55th Regiment of Foot
DD.10.1799-DD.MM.1799
49. (hertfordshirský) pěší pluk
49th (the Hertfordshire) Regiment of Foot
DD.10.1799-DD.10.1799
55. (westmorelandský) pěší pluk
55th (the Westmoreland) Regiment of Foot
DD.10.1799-DD.10.1799
63. (západosuffolkský) pěší pluk
63rd (the West Suffolk) Regiment of Foot
DD.10.1799-DD.10.1799
79. (horalský-cameronský dobrovolnický) pěší pluk
79th (Highland-Cameron Volunteers) Regiment of Foot
DD.10.1799-DD.10.1799
85. pěší pluk
85th Regiment of Foot
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Alkmaar

URL : https://www.valka.cz/Alkmaar-t208381#589666Verze : 0
MOD