Main Menu
User Menu

Pěší pluk 6 [1938-1939]

6th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 6
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 6
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 6, velitelství
Datum zániku:
Disbanded:
31.07.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1938-31.07.1938 Velitelství 7. divise
Dislokace:
Deployed:
31.10.1938-31.07.1938 Olomouc, Hanácké kasárny /

Velitel:
Commander:
31.10.1938-01.07.1938 Hajda, Čeněk (plukovník pěchoty)
01.07.1938-31.07.1938 Kodet, Rudolf (podplukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1938-01.04.1938 Rota doprovodných zbraní pěšího pluku 6

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
31.10.1938-31.07.1938 "Hanácký generála Janina"
Vyznamenání:
Decorations:
31.10.1938 Válečný kříž 1914-1918
31.10.1938 Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství vojskových těles, Pěší pluk 6
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-6-1938-1939-t208353#589610Verze : 1
MOD