Main Menu
User Menu

3. náhradní rota pěšího pluku 6 [1938-1938]

3rd Depot Company of the 6th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
3. náhradní rota pěšího pluku 6
Originální název:
Original Name:
3. náhradní rota pěšího pluku 6
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 206 - Mobilisovaný útvar 206-C-1
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-31.10.1938 Náhradní prapor pěšího pluku 6
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-31.10.1938 Olomouc, Hanácké kasárny /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-31.10.1938 Navrátil, Antonín (štábní kapitán pěchoty)
Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství vojskových těles, Pěší pluk 6
URL : https://www.valka.cz/3-nahradni-rota-pesiho-pluku-6-1938-1938-t208348#589605Verze : 3
MOD