Main Menu
User Menu

2. náhradní rota pěšího pluku 6 [1938-1938]

2nd Depot Company of the 6th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
2. náhradní rota pěšího pluku 6
Originální název:
Original Name:
2. náhradní rota pěšího pluku 6
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 206 - Mobilisovaný útvar 206-C-1
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-31.10.1938 Náhradní prapor pěšího pluku 6
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-31.10.1938 Olomouc, Kasárny Jiřího z Poděbrad /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-31.10.1938 Ziegelheim, František (nadporučík pěchoty)
Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství vojskových těles, Pěší pluk 6
URL : https://www.valka.cz/2-nahradni-rota-pesiho-pluku-6-1938-1938-t208347#589604Verze : 2
MOD