Main Menu
User Menu

Náhradní prapor pěšího pluku 6 [1938-1938]

Depot Battalion of the 6th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Náhradní prapor pěšího pluku 6
Originální název:
Original Name:
Náhradní prapor pěšího pluku 6
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 206 - Mobilisovaný útvar 206-C-1
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1938
Nástupce:
Successor:
Náhradní prapor pěšího pluku 6
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-11.10.1938 Velitelství sborové oblasti VI
10.10.1938-22.10.1938 Velitelství XIII. hraničního pásma
22.10.1938-31.10.1938 Velitelství IV. sboru
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-31.10.1938 Olomouc, Hanácké kasárny /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-31.10.1938 Halama, Josef (major pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-31.10.1938 1. náhradní rota pěšího pluku 6
27.09.1938-31.10.1938 2. náhradní rota pěšího pluku 6
27.09.1938-31.10.1938 3. náhradní rota pěšího pluku 6
27.09.1938-31.10.1938 Náhradní kanonová rota pěšího pluku 6
27.09.1938-31.10.1938 Náhradní kulometná rota pěšího pluku 6
27.09.1938-31.10.1938 Náhradní pomocná rota pěšího pluku 6
27.09.1938-31.10.1938 Náhradní technická rota pěšího pluku 6

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství vojskových těles, Pěší pluk 6
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-prapor-pesiho-pluku-6-1938-1938-t208345#589602Verze : 2
MOD