Main Menu
User Menu

Ištván, Miroslav

     
Příjmení:
Surname:
Ištván
Jméno:
Given Name:
Miroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Miroslav Ištván
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník v. z.
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.03.1967 Brezno /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky
- veliteľ Čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.cspsr.mil.sk/13589/
URL : https://www.valka.cz/Istvan-Miroslav-t208241#589357Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Ištván
Jméno:
Given Name:
Miroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Miroslav Ištván
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1986 Stredné odborné učilište strojárske, Brezno /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Intenzívny kurz anglického jazyka, Nitra
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1986-DD.MM.1990 Vysoká vojenská škola pozemního vojska, Vyškov /
DD.MM.RRRR-DD.MM.2001 Účelový kurz II. stupňa – odbor veliteľsko štábny, Liptovský Mikuláš
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.05.2004-01.07.2009 Velitel : Čestná stráž ozbrojených sil Slovenské republiky
01.07.2009-DD.MM.2010 Velitel : Čestná stráž ozbrojených síl Slovenskej republiky
01.05.2010-31.12.2017 Velitel : Čestná stráž prezidenta Slovenské republiky

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1990-DD.MM.RRRR Veliteľ mechanizovanej čaty, Michalovce
DD.MM.1991-DD.MM.RRRR Veliteľ prieskumnej roty, Michalovce
DD.MM.1994-DD.MM.RRRR Zástupca veliteľa roty, Pluk hradní a čestné stráže
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR Veliteľ roty, Prapor čestné stráže
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR Vedúci starší dôstojník, Posádkové velitelství Bratislava
DD.MM.2002-30.03.2004 Zástupca veliteľa, Čestná stráž ozbrojených sil Slovenské republiky
DD.MM.2009-DD.MM.RRRR Zástupca veliteľa, Velitelství posádky Bratislava
01.05.2010-31.12.2017 Veliteľ, Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky
01.01.2018-DD.MM.RRRR vo výslužbe
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" I. stupně
-
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" I. stupňa
-

MM.DD.RRRR

Pamětní medaile k 20. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 20th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.cspsr.mil.sk/13589/
URL : https://www.valka.cz/Istvan-Miroslav-t208241#589358Verze : 0
MOD