Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
Vydra
Originální název:
Original Name:
Vydra
Kategorie:
Category:
bojové vozidlo pěchoty
Výrobce:
Producer:
Patria Land Systems Oy, Hämeenlinna [podvozek / chassis]
EVPÚ, a.s., Nová Dubnica [věž / turret]
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp / prototype
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2017
Osádka:
Crew:
3
Přepravní kapacita:
Seating Capacity:
7 osob/troops
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
28000 kg
Celková délka:
Overall Length:
8220 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3000 mm
Celková výška:
Overall Height:
36801) mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
430 mm
Pancéřování:
Armour:
balistická a protiminová ochrana s přídavným pancéřovaním dle:
- STANAG 4569 Annex A Level 3 (volitelně až 5)
- STANAG 4569 Annex B Level 4a/4b
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Scania
- vznětový, řadový, vodou chlazený, přeplňovaný
- počet válců: 6
- maximální točivý moment: 2140 Nm
Výkon:
Power:
450 kW při ? ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
- elektronicky řízená, plně automatická převodovka
- počet stupňů: 7 + 1
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
100 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
700 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
27 °
Boční náklon:
Side Slope:
14 °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,1 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,7 m
Brodivost:
Fording Depth:
-2) m
Výzbroj:
Armament:
věžový komplet TURRA 30 COAPS [prototypové vozidlo]

- automatický kanón 2A42
-- ráže: 30 mm
-- náboje: 330 kusů (175 tříštivo-trhavých + 155 protipancéřových střel)

- spřažený kulomet PKTM
-- ráže: 7,62 mm
-- náboje: 600 kusů

- protitankové řízené střely Spike-LR
-- počet střel: 4
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
podvozek: AMV XP 8x8 SK, vývojové označení BOV 8x8

zrychlení z 0 na 30 km/h: 6 s
zrychlení z 0 na 60 km/h: 20 s

maximální hmotnost pro plavbu: 25000 kg
maximální rychlost plavby vpřed: 8 km/h

1) po nezávislý zaměřovač velitele
2) vozidlo je obojživelné, brodivost bez přípravy 1,5 m
Zdroje:
Sources:
Gyürösi, Miroslav: Bojové opancierované vozidlo BOV 8x8, ATM 2/2018
URL : https://www.valka.cz/SVK-FIN-Vydra-t208232#592241Verze : 0
MOD
BOV 8x8 - AMV XP pro Ozbrojené síly Slovenské republiky

Slovenská vláda na svém zasedání 15. listopadu 2017 schválila materiál Návrh realizácie dodávok Bojových obrnených vozidiel 8x8 a Bojových obrnených vozidiel/Viacúčelových taktických vozidiel 4x4 s dôrazom na zapojenie slovenského obranného priemyslu, který stanovuje způsob pořízení kolových obrněných vozidel kategorie 8x8 (81 kusů) a 4x4 (404 kusů) pro potřeby Ozbrojených sil Slovenské republiky (OS SR). Předpokládaná suma na jejich pořízení měla činit 1,2 miliardy €, realizace dodávek měla probíhat v průběhu let 2018 až 2029. Nové politické vedení Slovenska vzniklé po volbách v únoru 2020 však oba programy pozastavilo, resp. zrušilo z důvodu jejich netransparentnosti.

Pořízení bojových vozidel 8x8 (BOV 8x8) mělo proběhnout na základě mezinárodního projektu výzkumu a vývoje ve spolupráci Ministerstva obrany Slovenské republiky a Ministerstva obrany Finské republiky. Základem se stal typ AMV XP finské společnosti Patria úpravený podle požadavků slovenské armády. Pořízení vozidla předchozí generace vyráběného v polské licenci (Rosomak) bylo předmětem jednání v letech 2014 až 2017. Jeho nabízená varianta Scipio ale nakonec nebyla nakoupena. Slovenskému ministerstvu obrany byl od roku 2016 rovněž nabízen konkurenční typ Corsac postavený na bázi vozidla Pandur II 8x8, který ale taktéž nebyl pořízen.

Generálním dodavatelem a řešitelem vývoje modifikovaných AMV XP se stal státní podnik KONŠTRUKTA - Defence, a.s. z Dubnice nad Váhom. Hlavními subdodavateli byly společnosti Patria Land Systems Oy (podvozek AMV XP) a EVPÚ, a.s. (věžový komplet TURRA 30). Zkušební program vozidla byl zahájen na Slovensku. Po jeho ukončení na začátku roku 2018 proběhly zimní testy ve Finsku. Po úspěšném absolvování všech zkoušek se předpokládalo, že bude uzavřena smlouva na dodání 81 vozidel pro potřeby Ozbrojených sil Slovenské republiky ve verzích:
- bojové vozidlo pěchoty: 60 kusů
- velitelské vozidlo: 9 kusů
- zdravotnické vozidlo: 12 kusů

Náklady na vývoj prototypu včetně zkoušek, výrobu ověřovací série, sériovou výrobu a logistickou podporu v období let 2018 až 2024 neměly překročit plánovaný limit finančních prostředků činících zhruba 417 milionů €.

V říjnu 2018 BOV 8x8 obdrželo bojové jméno Vydra. Vozidlo v tomto roce absolvovalo vojskové zkoušky, které byly realizované slovenskou armádou. Dne 6. listopadu 2018 zasedal v Bratislavě mezinárodní slovensko-finský řídicí výbor, jenž projednal informaci o výsledcích testování BOV 8x8, potvrdil uplatnění předkupního práva pro Slovenskou republiku na prototyp vozidla a uspořádání poměrů práv duševního vlastnictví k vyvinutému transportéru v kontextu ustanovení evropské směrnice při společném výzkumu a vývoji členských států Evropské unie.

Smlouva mezi Ministerstvem obrany SR a společností KONŠTRUKTA - Defence, a.s. na odkoupení prototypu vozidla Vydra za částku 4 333 982,40 € včetně DPH byla uzavřena 12. listopadu 2018. Jako další krok mělo následovat rozhodnutí vlády SR o zajištění sériové výroby pro potřeby Ozbrojených sil Slovenské republiky v celkovém počtu do 81 vozidel s možností využití prototypu BOV 8x8 pro potřeby modernizace, resp. přípravy dalších odvozených verzí. K takovému kroku však nedošlo. Původní vláda o zahájení sériové výroba nerozhodla a nové vedení Ministerstva obrany SR projekt pozastavilo:
"Projekt bojových vozidiel 8x8 – z dôvodu netransparentnosti v ňom nateraz nebudeme pokračovať. Budúcnosť BOV 8x8 bude závisieť od výsledku vyjednávaní s aliančnými partnermi. Ak by sa predsa rozhodlo v prospech pokračovania v tomto projekte, prehodnotíme počet potrebných vozidiel a zabezpečíme riadne verejné obstarávanie."

Projekt BOV 8x8 od počátku čelil ostré kritice politické opozice a bezpečnostních analytiků, kteří mu vyčítali několik nedostatků, včetně minimální transparentnosti zvoleného způsobu pořízení těchto bojových vozidel pěchoty. Podle nich se mohly transportéry kupovat prostřednictvím mezinárodní soutěže. Ministerstvo obrany SR tato tvrzení naopak trvale odmítalo a trvalo na tom, že vozidlo splňuje všechny požadavky Ozbrojených sil Slovenské republiky.

Celkové předpokládané finanční náklady sériové výroby BOV 8x8 (včetně DPH)


Odhadované náklady
Celkové náklady - sériová výroba
324 000 000 €
Nákup technologie ze zahraničí - podvozek
60 750 000 €
Nákup technologie ze zahraničí - zbraňové systémy
40 500 000 €
Nákup technologie ze zahraničí - ostatní
36 450 000 €
Výroba na Slovensku
186 300 000 €
Munice, logistická podpora a infrastruktura
87 000 000 €
Nákup komponentů
30 %
Výroba a montáž na Slovensku
70 %

Zdroje:
www.rokovania.sk
www.patria.fi
URL : https://www.valka.cz/SVK-FIN-Vydra-t208232#587072Verze : 13
MOD
Prototyp bojového vozidla pěchoty BOV 8x8 (podvozek vzhledově připomíná starší AMV), prezentace vojenské techniky ve VTSÚ Záhorie (průmyslový den), 6. prosince 2017.


Fotografie: MO SR

SVK/FIN - Vydra -


SVK/FIN - Vydra -


SVK/FIN - Vydra -


SVK/FIN - Vydra -


URL : https://www.valka.cz/SVK-FIN-Vydra-t208232#588104Verze : 6
MOD
Praktická časť vojskových skúšok prototypu bojového obrneného vozidla 8x8 bola ukončená


Citace :

Tím vojenských špecialistov ukončil tento týždeň praktickú časť vojskových skúšok prototypu bojového vozidla 8x8, ktorý je výsledkom spoločného slovensko-fínskeho vývoja. Nasledovať budú technicko-organizačné opatrenia, expertná analýza výsledkov a príprava materiálu na predloženie vláde Slovenskej republiky.

Vojskové skúšky vykonávali na vozidle vojaci OS SR a špecialisti Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie (VTSÚ Záhorie) nepretržite od 19. marca do 26. apríla 2018. V nasledujúcom období budú všetky získané údaje z testov hodnotené a analyzované tak, aby výsledkom bol komplexný obraz o operačných a taktických parametroch vozidla. Výsledky budú spracované do materiálu, ktorý následne minister obrany Peter Gajdoš predloží vláde Slovenskej republiky aj s návrhom riešenia ďalšieho postupu.

Praktické skúšky vyvrcholili streleckými skúškami protitankových riadených systémov vozidla. „Dodnes tak už prototyp prešiel celkovo podnikovými, technickými, kontrolnými a vojskovými skúškami na území Slovenska, ako aj Fínska. Jednotlivé testy boli zamerané predovšetkým na overenie všetkých technických parametrov a funkčnosti systémov obrneného vozidla 8x8. Súčasťou boli aj testy vo Fínskej republike, a to v náročných zimných klimatických podmienkach, kde sa teploty pohybovali až do – 25 ˚C,“ vysvetlil riaditeľ Odboru plánovania vyzbrojovania a hospodárskej mobilizácie Ministerstva obrany SR Igor Dobrovič.

„Kombinácia fínskej platformy Patria a slovenského zbraňového systému TURRA sa ukázala ako veľmi efektívna. Máte skvelý tím, vďaka ktorému sme sa aj my veľa naučili, pretože ide o projekt vývoja a teda nič nie je vopred pripravené,“ uviedol člen fínskeho testovacieho tímu spoločnosti Patria Olli Dahl.

Generálnym zhotoviteľom výskumno-vývojovej úlohy prototypu je slovenská spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, a.s., čo je dôkazom snahy rezortu obrany zapojiť do tohto procesu v maximálnej možnej miere slovenský obranný priemysel, v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR.www.mosr.sk

SVK/FIN - Vydra -


SVK/FIN - Vydra -


SVK/FIN - Vydra -


SVK/FIN - Vydra -


SVK/FIN - Vydra -


URL : https://www.valka.cz/SVK-FIN-Vydra-t208232#598299Verze : 1
Protitanková strela Spike-LR odpálená z BOV 8x8
SVK/FIN - Vydra -


URL : https://www.valka.cz/SVK-FIN-Vydra-t208232#598306Verze : 1
Prototyp BOV 8x8, veletrh IDEB 2018, Bratislava, květen 2018. Vozidlo je vybaveno nezávislým zaměřovačem velitele COAPS od izraelské společnosti Elbit. Stejná firma vyrábí i systém detekce a indikace ozáření laserem TDS (Threat Detection System), jehož senzorová hlavice je instalována vedle zaměřovače COAPS.
SVK/FIN - Vydra -


SVK/FIN - Vydra -


SVK/FIN - Vydra -


SVK/FIN - Vydra -


SVK/FIN - Vydra -


SVK/FIN - Vydra -


SVK/FIN - Vydra -


SVK/FIN - Vydra -


SVK/FIN - Vydra -


SVK/FIN - Vydra -


SVK/FIN - Vydra -


SVK/FIN - Vydra -


SVK/FIN - Vydra -


SVK/FIN - Vydra -


URL : https://www.valka.cz/SVK-FIN-Vydra-t208232#600149Verze : 4
MOD
Prototyp BOV 8x8 na cvičení Slovenský štít 2018, Centrum výcviku Lešť, září 2018. Cvičení se účastnilo na 1500 vojáků ze Slovenska, České republiky, Polska, Maďarska a USA.

Fotografie: Ozbrojené sily SR

SVK/FIN - Vydra -


URL : https://www.valka.cz/SVK-FIN-Vydra-t208232#609024Verze : 1
MOD
BOV Vydra - reklamný šot MO SR zo dňa 19.10.2018:
URL : https://www.valka.cz/SVK-FIN-Vydra-t208232#610217Verze : 3
MOD
Vážení,
BOV Vydra 8x8 s věží TURRA 30 se zaměřovači CRANE a CMS-1 byl vystaven na IDETu 2019.
SVK/FIN - Vydra - Foto vlastní.

Foto vlastní.
SVK/FIN - Vydra - Sdružené stanoviště střelce a velitele vozu se do Vydry asi nevešlo.

Sdružené stanoviště střelce a velitele vozu se do Vydry asi nevešlo.
SVK/FIN - Vydra -


SVK/FIN - Vydra -


URL : https://www.valka.cz/SVK-FIN-Vydra-t208232#621443Verze : 7
MOD
Diskuse
Tá 3 fotka od Fladera (ukončenie vojskových skúšok) - na tom prednom svetle svetlách je nejaká maska? Alebo sú svetlá meniteľné (na to, že by ich niečo vymlátilo to nevyzerá)? Konkrétnu fotku tu opäť dávam.


URL : https://www.valka.cz/SVK-FIN-Vydra-t208232#598328Verze : 2
MOD
Podľa mňa je to nejaké "tienidlo". Tie dva čierne body sú presne v miestach kde sú na prvých fotkách vidieť "šošovky" svetiel.
URL : https://www.valka.cz/SVK-FIN-Vydra-t208232#598345Verze : 0
Na fotkách "mierového" prototypu je kryt svietidla (sklenený) zarovno s pancierom. Ale toto tienidlo vyzerá tak, že je zapustené. Takže buď toto tienidlo nahrádza ochranné sklo reflektorov (akú hrúbku má potom to ochranné sklo, keď tienidlo je zapustené?), alebo je na vojskových skúškach prototyp vybavený doplnkovým pancierom.


Prípadne za tých pár mesiacov vymenili prototyp (malo ísť o vozidlo na báze AMV-XP, ale mnohé detaily sú u nášho (pôvodne predstaveného) BOV iné).
URL : https://www.valka.cz/SVK-FIN-Vydra-t208232#598352Verze : 1
MOD
Prídavný pancier myslím, že tento prototyp má. Aspoň na fotografii so sklopenou zadnou rampou sa to tak zdá.
URL : https://www.valka.cz/SVK-FIN-Vydra-t208232#598357Verze : 0
Zdravím, všimol som si isté detaily vozidla, ktoré mi istým spôsobom pripadajú, že sa jedná o AMV 35. Vzhľadovo vyzerá ako staré AMV, pričom sa deklaruje informácia, že sa jedná o podvozok AMV XP. Všimnite si malé detaily. Vpredu, konkrétne v mieste "vlnolamu" je umiestnená kamera, vzhľadovo a umiestnením rovnako vyriešená ako na AMV 35. Taktiež zozadu vozidla nad vstupom/rampou sa nachádza ďalšia kamera rovnako umiestená, ako na vozidle AMV 35. Ďalšia charakteristika, ktorá mi príde byť úplne zhodná ako na AMV 35 je sústava kolies, respektíve, neviem ako to odborne nazvať. Spredu keď sa pozriete, tak "plech" ktorý, kryje sústavu kolies sa odlišuje od klasickej Patrie AMV, ako majú napríklad Chorváti, či Poliaci, ale je totožná s typom sútavy kolies, ktoré má AMV 35. AMV (starší typ), ktoré majú Poliaci, Chorváti, či Fíni, nedisponujú kamerovým systémom. Taktiež úchyty spredu vozidla sú inak riešené oproti klasickým AMV.
Neustále narážam na vozidlo AMV 35, ktoré bolo súčasťou Australského programu bojového vozidla pechoty. Všimli ste si to aj vy? Jediný rozdiel, ktorý sa odlišuje od všetkých AMV je podľa mňa pridané pancierovanie, ktoré mi pripadá ako sa spomenulo, štandardu Stanag 4.
URL : https://www.valka.cz/SVK-FIN-Vydra-t208232#599362Verze : 1
@Marek16: súhlasím. Už pri prvom predstavení vozidla som si všimol rozdiely medzi "naším" BOV a AMV-Xp. Ale keďže išlo iba o prototyp, tak som predpokladal, že použili starší skladovaný prototyp, ktorý sa od finálnej verzie Xp vizuálne líši a sérivá produkcia bude vyzerať mierne inak.
URL : https://www.valka.cz/SVK-FIN-Vydra-t208232#599363Verze : 0
MOD
Podľa mňa korba zostane už táto. Podstatný je motor a podvozok. Je dosť možné, že XP Patriu už zdražuje oproti AMV dosť ten motor s podvozkom plus tie detailýky ako kamerový systém a podobné. Použitie úplne novej korby by to zdihlo určite ešte viacej. Tak je možné, že sériové AMV XP sa tvarom korby od AMV líšiť ani nebudú.
URL : https://www.valka.cz/SVK-FIN-Vydra-t208232#599388Verze : 0
Dnes som absolvoval IDEB. Mal som česť viesť konverzáciu so zamestnancami Konštrukty a Evpu. Vozidlo je v skutočnosti AMV Xp. Dizajn síce nesedí, no má to opodstatnenie. Vozidlo sa skladá zo súčasti Xpčka, má úplne nový motor, kamerový systém po všetkých stranách, a podobne. Toto vozidlo, ak si správne pamätám, by malo vážiť 28 ton. Prototyp disponuje ochranou typu Stanag 3, ako aj proti mínovou ochránou, pri ktorej by som klamal presnú hodnotu. Vozidlo preto sa síce z hľadiska zovňajšku nepodobá Xpéčku, pretože dizajn Xp, ak by som to tak mohol nazvať, je ťažší a nie je schopný plávať, respektíve sa Fínom ešte nepodarilo "naučiť" toto vozidlo plávať, kvôli hmotnosti dizajnu XP. Naša armáda má požiadavok schopnosť plávať, takže sa vybral starší dizajn s modernými komponentami, spolu s vyššou ochranou, vďaka čomu vozidlo by malo dosahovať 28 ton. Tu sa konštruktéry snažili vozidlo "vyvážiť", aby aj napriek takejto hmotnosti vedelo plávať, čím by sa malo zaraďovať medzi, ak som správne pochopil, najťašie plávajúce IFV. Protyp disponuje raketami typu Spike, ktoré sú v mnohom lepšie, kedže sa jedná o generácie lepší prostriedok, než staré konkursy, spriahnutý je tam FN gulomet (typ konrétny si nepamätám). Kanón je rusky, z dôvodu snahy zapojiť čo najviac domáci priemysel, pričom nutne dodať, že kanón Bushmaster je podstatne drahší.
Vozidlo vychádza z presných požiadaviek Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Ak by som to tak mohol zhrňuť, po konverzácii nadobúdam iný dojem o vozidle, respektíve mám pocit, že už rozumiem, prečo sa nám zovňajšok nepodobá. Má to logické opostatnenie.
URL : https://www.valka.cz/SVK-FIN-Vydra-t208232#599537Verze : 3