Main Menu
User Menu

Zvěřín, Letecká základna Schwerin-Görries [1935-1945]

Schwerin-Görries Air Base

Fliegerhorst Schwerin-Görries

     
Název:
Name:
Letecká základna Schwerin-Görries
Originální název:
Original Name:
Fliegerhorst Schwerin-Görries
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1913-DD.MM.1919 Industriehafen Görries(?)
DD.MM.1913-DD.MM.1919 Flugplatz Schwerin-Görries(?)
DD.MM.1919-DD.MM.1932 Notlandeplatz Görries
DD.MM.1932-DD.MM.1935 Flughafen Görries
Obec:
Municipality:
Zvěřín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
53°36'40.00"N 11°22'00.00"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1935 převzato německým letectvem
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
06.01.1918-21.01.1918
Stíhací letka 59
59th Fighter Squadron
01.10.1935-01.04.1937
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 162
1st Squadron of the 162nd Dive Bomber Wing
01.10.1935-01.04.1937
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 162
2nd Squadron of the 162nd Dive Bomber Wing
01.10.1935-01.04.1937
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 162
3rd Squadron of the 162nd Dive Bomber Wing
01.10.1935-01.04.1937
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 162
1st Group of the 162nd Dive Bomber Wing
01.10.1935-01.04.1937
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 162
Staff of the 1st Group of the 162nd Dive Bomber Wing
01.04.1936-15.11.1936
Eskadra střemhlavých bombardérů 162 "Immelmann"
162nd Dive Bomber Wing "Immelmann"
25.03.1937-01.11.1938
7. letka Bombardovací eskadry 152
7th Squadron of the 152nd Bomber Wing
25.03.1937-01.11.1938
8. letka Bombardovací eskadry 152
8th Squadron of the 152nd Bomber Wing
25.03.1937-01.11.1938
9. letka Bombardovací eskadry 152
9th Squadron of the 152nd Bomber Wing
25.03.1937-01.11.1938
III. skupina Bombardovací eskadry 152
3rd Group of the 152nd Bomber Wing
25.03.1937-01.11.1938
Štáb III. skupiny Bombardovací eskadry 152
Staff of the 3rd Group of 152nd Bomber Wing
01.11.1938-DD.03.1939
II. skupina Instrukční eskadry 1
2nd Group of the 1st Instruction Wing
DD.03.1939-12.08.1939
II. skupina Instrukční eskadry 1
2nd Group of the 1st Instruction Wing
25.09.1939-DD.10.1939
4. letka Bombardovací eskadry 26
4th Squadron of the 26th Bomber Wing
25.09.1939-DD.10.1939
5. letka Bombardovací eskadry 26
5th Squadron of the 26th Bomber Wing
25.09.1939-DD.10.1939
6. letka Bombardovací eskadry 26
6th Squadron of the 26th Bomber Wing
25.09.1939-DD.10.1939
II. skupina Bombardovací eskadry 26
2nd Group of the 26th Bomber Wing
25.09.1939-DD.10.1939
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 26
Staff of the 2nd Group of 26th Bomber Wing
DD.12.1939-DD.02.1940
I. skupina Bombardovací eskadry 28
1st Group of the 28th Bomber Wing
DD.02.1940-08.04.1940
7. letka Bombardovací eskadry 26
7th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.02.1940-08.04.1940
8. letka Bombardovací eskadry 26
8th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.02.1940-08.04.1940
9. letka Bombardovací eskadry 26
9th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.02.1940-08.04.1940
III. skupina Bombardovací eskadry 26
3rd Group of the 26th Bomber Wing
DD.02.1940-08.04.1940
Štáb III.skupiny Bombardovací eskadry 26
Staff of the 3rd Group of 26th Bomber Wing
22.03.1941-DD.01.1942
10. letka Bombardovací eskadry 2
10th Squadron of the 2nd Bomber Wing
22.03.1941-13.06.1941
11. letka Bombardovací eskadry 2
11th Squadron of the 2nd Bomber Wing
22.03.1941-13.06.1941
IV. skupina Bombardovací eskadry 2
4th Group of the 2nd Bomber Wing
22.03.1941-13.06.1941
Štáb IV. skupiny Bombardovací eskadry 2
Staff of the 4th Group of 2nd Bomber Wing
DD.04.1942-06.10.1942
10. letka Bombardovací eskadry 100
10th Squadron of the 100th Bomber Wing
DD.04.1942-06.10.1942
11. letka Bombardovací eskadry 100
11th Squadron of the 100th Bomber Wing
DD.04.1942-06.10.1942
IV. skupina Bombardovací eskadry 100
3rd Group of the 100th Bomber Wing
DD.04.1942-06.10.1942
Štáb IV. skupiny Bombardovací eskadry 100
Staff of the 4th Group of 100th Bomber Wing
DD.07.1942-06.10.1942
12. letka Bombardovací eskadry 100
12th Squadron of the 100th Bomber Wing
DD.04.1943-DD.04.1943
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 50
50th Special Purpose Bomber Group
DD.05.1943-DD.05.1943
II. skupina Transportní eskadry 3
2nd Group of the 3rd Transport Wing
15.08.1943-DD.12.1943
III. skupina Stíhací eskadry 54
3rd Group of the 54th Fighter Wing
14.10.1944-DD.12.1944
III. skupina Stíhací eskadry 6
3rd Group of the 6th Fighter Wing
DD.10.1944-14.10.1944
I. skupina Stíhací eskadry 5
1st Group of the 5th Fighter Wing
DD.10.1944-14.10.1944
Štáb I. skupiny Stíhací eskadry 5
Staff of the 1st Group of 5th Fighter Wing
DD.03.1945-DD.04.1945
2. letka Skupiny blízkého průzkumu 2
2nd Squadron of the 2nd Short-Range Reconnaissance Group
13.04.1945-30.04.1945
II. skupina Stíhací eskadry 27
2nd Group of the 27th Fighter Wing
13.04.1945-30.04.1945
Stíhací eskadra 27
27th Fighter Wing
22.04.1945-30.04.1945
Instrukční eskadra 1
1st Instruction Wing
DD.04.1945-08.05.1945
Noční bitevní skupina 1 (Sever)
1st Night Ground Attack Group (North)

DD.04.1937-DD.07.1937 IV.(Stuka)/LG Greifswald
DD.10.1944-DD.10.1944 I./JG 5
DD.04.1945-DD.04.1945 Nachtschlachtkommando 4


Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1945 obsazeno spojeneckými vojsky a zrušeno
Poznámka:
Note:
1913-1919 - vojenské a tovární letiště
1919-1932 - nevyužíváno
1932-1935 - civilní letiště
1935-1945 - vojenské letiště
1945 - letiště zrušeno a postupně přetvořeno na průmyslovou zónu
1945-1993 - část objektů užívána sovětskou armádou
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
www.ww2.dk (p.608)
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.pennula.de
URL : https://www.valka.cz/Zverin-Letecka-zakladna-Schwerin-Goerries-1935-1945-t208202#589271Verze : 1
MOD