Main Menu
User Menu

Letecká skupina štábu XIII. hraničního pásma [1938-1938]

Air Force Section of the Staff of the 13th Border Zone

     
Název:
Name:
Letecká skupina štábu XIII. hraničního pásma
Originální název:
Original Name:
Letecká skupina štábu XIII. hraničního pásma
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 109 - Mobilisovaný útvar 109-A-1
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
24.09.1938-22.10.1938 Štáb XIII. hraničního pásma
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství letectva II. armády
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-09.10.1938 Olomouc, Budova sborového velitelství /
09.10.1938-12.10.1938 Holešov, zámek /
12.10.1938-22.10.1938 Olomouc, Budova sborového velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
24.09.1938-22.10.1938 Rýdl, Jaroslav (major letectva)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
14.10.1938-21.10.1938 Letecký sklad 2, velitelství

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
krycí jméno ROSTISLAV 10
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství hraničních pásem
Fidler, J.: Na zrazeném nebi. Praha 2015.
URL : https://www.valka.cz/Letecka-skupina-stabu-XIII-hranicniho-pasma-1938-1938-t208130#589147Verze : 8
MOD