Main Menu
User Menu

90. samostatná průzkumná letka [1941-194?]

90th Detached Reconnaissance Aviation Squadron

90. samostatná prieskumná letka

90-я отдельная разведывательная авиационная эскадрилья (90 ораэ)

     
Název:
Name:
90. samostatná průzkumná letka
Originální název:
Original Name:
90-я отдельная разведывательная авиационная эскадрилья
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.12.1941
Předchůdce:
Predecessor:
316. samostatný prieskumný letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
18.06.1942
Nástupce:
Successor:
použitá na vytvorenie 8. samostatného prieskumného leteckého pluku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Viktoropoľ, Belgorodská oblasť /

Velitel:
Commander:
DD.12.1941-DD.07.1942 Voronin, Michail Petrovič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Suchoj Su-2
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Petljakov Pe-2
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Polikarpov U-2
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Tupolev USB
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 30.12.1941 do 18.06.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг. )
Medveď, A.: Sovjetskaja razvedateľnaja aviacija v načaľnyj period vojny, žurnal Aviacija, 4/2000 (Александр Медведь. Советская разведывательная авиация в начальный период войны, ЖУРНАЛ "АВИАЦИЯ" 2000 № 04)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/rae90.php
https://vkm-muzey.bel.muzkult.ru/viktoropol_2017/
URL : https://www.valka.cz/90-samostatna-pruzkumna-letka-1941-194-t208118#589100Verze : 1
MOD
Pár fotografií príslušníkov 90. samostatnej prieskumnej letky z rodinného archívu veliteľa jednotky majora Michaila Voronina.


https://allaces.ru/p/people.php?id=719

90. samostatná průzkumná letka [1941-194?]   - Michail Voronin označený šipkou

Michail Voronin označený šipkou
90. samostatná průzkumná letka [1941-194?]   - Michail Voronin označený šipkou

Michail Voronin označený šipkou
URL : https://www.valka.cz/90-samostatna-pruzkumna-letka-1941-194-t208118#589118Verze : 2
MOD